pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS 2010 – registry, aktuální problémy i politické diskuse

14. 4. 2010

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové skončil v úterý odpoledne třináctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2010). V průběhu dvoudenního programu této renomované akce, která patří již léta k největším konferencím svého druhu v Evropě, se podle předběžných statistik opět zaregistrovalo přes dva tisíce hostů, proběhlo zhruba 220 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představila přibližně 110 dodavatelů služeb a technologií pro veřejnou správu.

Letošní ročník konference se konal pod přímou záštitou premiéra ČR Jana Fischera, ministra vnitra Martina Peciny a Asociace krajů ČR, konferenci Visegrádské čtyřky jako obvykle zaštítil předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Svoji podporu poskytla odborná ministerstva (včetně osobní záštity ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky a ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové) i řada centrálních úřadů, organizací, sdružení a dalších subjektů.

Mezi hosty se objevila řada ministrů vlády ČR, představitelé asociací i svazů, poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise i další významní zahraniční hosté. I v letošním roce se na ISSS prezentovala řada regionů či města, jako například Kraj Vysočina, hlavní město Praha, hostitelské město Hradec Králové i několik dalších tuzemských i zahraničních municipalit.

Součástí ISSS 2010 byly jako obvykle mezinárodní konference LORIS (Local and Regional Information Society), která se v posledních létech zaměřuje na twinningovou spolupráci evropských měst a regionů, a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), jež se tradičně věnovala především výměně zkušeností a spolupráci zemí Visegrádu v oblasti informatizace veřejné správy.

Pozornost přitáhlo již slavnostní zahájení

Velký sál kongresového centra Aldis – tradičně kompletně zaplněný – sledoval slavnostní zahájení třináctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Moderátorem jedné z nejoblíbenějších částí programu celé dvoudenní konferenční akce byl tentokrát Václav Moravec.

Příležitost k úvodním zdravicím dostali primátor Hradce Králové Otakar Divíšek a po něm předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Poté vystoupili ministr vnitra ČR Martin Pecina, místopředseda Asociace krajů ČR Radko Martínek a úvodní oficiální část uzavřel leader ODS Petr Nečas.

Ve druhé části slavnostního zahájení následovala podobně jako v loňském roce řízená diskuse. Účastníci konference si mohli vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, designovaná ministryně pro životní prostředí Rut Bízková, ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, náměstek ministra vnitra Jaroslav Chýlek, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, poslanci Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (rovněž předseda SMO ČR) a Milan Cabrnoch, předseda ČÚZK Karel Večeře, předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, zplnomocněnec Úřadu vlády SR pro informační společnost Pavol Tarina, výkonný ředitel Mezinárodního visegrádského fondu Petr Vágner a další.

Třetí část slavnostního zahájení se odehrála v podobě řízené diskuse zástupců největších politických stran na téma informatizace veřejné správy a rozvoje e-governmentu v jejich volebních programech. Diskuse se zúčastnili Martin Pecina za ČSSD, Zdeněk Zajíček (ODS), Jaromír Drábek (TOP 09), Vladimír Koníček (KSČM), Ondřej Liška (SZ) a Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Kromě moderátora Václava Moravce do diskuse vstupovali i další dva odborníci – prezident ICT Unie Svatoslav Novák a nezávislý publicista a vysokoškolský pedagog Petr Koubský.

V závěru slavnostního zahájení převzal Milan Hašek, ředitel úseku komunálního financování České spořitelny, poděkování za desetiletou podporu konference ISSS a celý blok uzavřel ředitel konference Tomáš Renčín pozváním k dalšímu bohatému programu konference.

Bohatý program

Letošní ročník ISSS se jako obvykle věnoval širokému spektru témat souvisejících s aktuálním stavem rozvoje e-governmentu v ČR a okolních zemích – nechyběly otázky spojené s budováním systému základních registrů, zkušenosti z provozu datových schránek, stejně jako problematika konverze dokumentů, digitalizace a archivace dokumentů, informace o projektu Czech POINT, geoinformační politika státu, mapové služby, bezpečnost v oblasti ICT, komunikační infrastruktura, informační systémy obcí, měst a krajů či možnosti financování projektů (nejen) z prostředků EU. Součástí programu byly i specializované odborné bloky věnované eHealth, eTurismu nebo digitalizaci televizního vysílání.

Vítězové soutěží a zvláštní ceny

Pravidelnou součástí programu zůstalo i vyhlášení výsledků oblíbených soutěží, jako jsou Zlatý erb, Eurocrest, Biblioweb či JuniorErb, a předání prestižních ocenění Český zavináč nebo Ceny ministra vnitra ČR za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě.

Český zavináč 2010 získal kraj Vysočina.

Vítězi Zlatého Erbu se staly v kategorii Nejlepší webová stránka města Hranice, v kategorii Nejlepší webová stránka obce Petrovice (Jihomoravský kraj, okres Blansko), a v kategorii Nejlepší elektronická služba Praha: Veřejné zakázky pod lupou. Zvláštní cenu ministra vnitra Martina Peciny za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky získaly v kategorii obce Okříšky (Vysočina, okres Třebíč), a v kategorii města Slaný. Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách získaly v kategorii města a obce Český Krumlov: Turista, a v kategorii regiony Boskovice: Kam na Boskovicku?. Cenu veřejnosti udělovanou Asociací krajů ČR získala obec Štichov (Plzeňský kraj, okres Domažlice).

V soutěži Biblioweb zvítězily Městská knihovna Litvínov (v obcích nad 25 tisíc obyvatel), Městská knihovna v České Třebové (od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel) a Městská knihovna Jevíčko (v obcích do 5 tisíc obyvatel). Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městská knihovny Litvínov a cenu veřejnosti získala Městská knihovna a infocentrum Smržovka.

V soutěži Eurocrest se mezi oceněnými umístily Moravské Budějovice, slovenský Trenčín a polský Gdaňsk.

Z českých účastníků soutěže JuniorErb se mezi oceněnými projekty objevili Petr Socha, 16 let (www.liberec-city.cz) a David Alexa, 18 let (www.gmct.cz).

Zvláštní cenu ministra vnitra Martina Peciny za přínos rozvoji informační společnosti získala společnost OSS Aliance.

Kompletní přehled soutěží a umístění najdete na www.isss.cz nebo na webových stránkách jednotlivých soutěží.

Poděkování partnerům i všem spolupracujícím subjektům

Hlavním organizátorem ISSS byla jako obvykle společnost Triada, konferenci V4DIS připravilo s podporou Mezinárodního visegrádského fondu sdružení Český zavináč a konferenci LORIS Kraj Vysočina. Generálním partnerem akce se stala Česká spořitelna, hlavními partnery Assecco, Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft a Siemens, hlavním odborným partnerem O2, partnery Accenture, Alcatel-Lucent, Anect, AutoCont, HP, ITEG, NESS, Novell a T-Mobile. Dalšími spolupořadateli akce byly společnost Ponca, časopis Obec a finance, Hlavní město Praha, město Hradec Králové, město Kladno, fond Regina a konferenci finančně podpořil rovněž Královéhradecký kraj.