pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Digitalizace televizního vysílání

13. 4. 2010, 11.30, Hradec Králové

Jednací sál kongresového centra Aldis se v úterý dopoledne zaplnil zájemci o informace týkající se přechodu na digitální televizní vysílání. Již v 9.30 se zde rozběhl program speciálního odborného bloku koncipovaného ve spolupráci s Národní koordinační skupinou pro digitální vysílání. Digitalizace totiž přináší nejen pokročilejší technologie a nové možnosti, ale otevírá i zatím neobvyklé a velice zajímavé varianty, například komunikace státu s veřejnou správou. I proto má digitalizace na konferenci ISSS své logické místo.

V první části programového bloku vystoupili se svými příspěvky Jaroslav Chýlek, náměstek ministra vnitra ČR, Zdeněk Duspiva, národní koordinátor a Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ.

Druhou část tvořila panelová diskuse, které se zúčastnili i další odborníci či zástupci televizí, jichž se digitalizace samozřejmě dotýká také – Pavel Hanuš z České televize, Jiří Duchač z ČTÚ či Petr Beneš z vydavatelství Sdělovací technika. Moderátorem celého bloku byl letos Ondřej Aust z PPF Media.