pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úterý patři GISu

13. 4. 2010, 10.30, Hradec Králové

Tradiční aréna postavená ve Velkém sále je v úterý dopoledne každoročně zaplněna příznivci geografických informačních systémů, geodet, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat. Celý programový blok je letos rozdělen do tří částí.

První z nich – Služby a geodata – tvoří přednášky a prezentace společností Sitewell, Intergraph CS, Arcdata, Gepro a Asseco Central Europe.

Ve druhé části – Mapy a modelování + Územní plánování – vystoupili zástupci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Zeměměřického úřadu, společností Geodis Brno a Gefos či Ministerstva pro místní rozvoj.

Třetí část byla věnovaná především celkové Geoinformační politice státu a zazněly v ní přednášky Ministerstva vnitra ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CENIA. Na závěr celého bloku je naplánována rozsáhlá panelová diskuse na téma Digitální mapa veřejné správy, jíž se zúčastní řada přítomných odborníků.