pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

O elektronizaci zdravotnictví je zájem

12. 4. 2010, 15.00, Hradec Králové

Už ve 13.30 byl v Jednacím sále kongresového centra Aldis zahájen programový blok eHealth, o který je v rámci programu konference ISSS každoročně velký zájem.

Letos jsou přednášky a prezentace rozděleny dokonce do tří segmentů. V první části se zaměřují především na koncepční otázky rozvoje eHealth – po příspěvcích ministerstva zdravotnictví (Mgr. Ivo Hartmann) a Kraje Vysočina (MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. David Zažímal) je na pořadu hodinový seriál přednášek Českého národního fóra pro eHealth.

Druhou část programu tvoří přednášky nejvýznamnějších dodavatelů do oblasti zdravotnictví – Krajská řešení e-health (IBM), e-health v roce deset (Ness Czech), Robustní a stabilní komunikační platforma pro sdílení zdravotnických dat (ICZ) a integrovaný informační systém pro zdravotnická zařízení (T-Systems Czech Republic).

Prezentace firem byly i v závěrečné části tohoto programového bloku a týkaly se Uplatnění IT nástrojů při podpoře moderních služeb zdravotnictví (Asseco Central Europe), Zkušeností z řízení a realizace e-health projektů v zahraničí (Ness Technologies) a Elektronické proskripce (Siemens IT Solutions and Services). Závěrečným bodem celého programového bloku o elektronizaci zdravotnictví je panelová diskuse.