pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS 2010 – aktuální výzvy e-governmentu

12. 4. 2010, 8.00, Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové začíná dvoudenní program třináctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2010). Tato rozsáhlá akce patří již řadu let k největším konferencím svého druhu v Evropě a podle všech předpokladů se zde i letos sejde přibližně dva a půl tisíce registrovaných hostů, proběhne přes 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí více než stovka dodavatelů služeb a technologií pro veřejnou správu.

"V současné době se jen těžko najde jiná podobná akce, kde se na jednom místě sejde dva a půl tisíce lidí, jejichž zaměstnáním a často i koníčkem jsou aktivity spojené s rozvojem informatizace veřejné správy," říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS. "Podobně jako v předchozích létech se program dvoudenního setkání dotkne naprosté většiny témat, která jsou v současné době v rozvoji e-governmentu v ČR a některých okolních zemích aktuální."

Součástí ISSS 2010 jsou jako obvykle mezinárodní konference LORIS (Local and Regional Information Society), která se v poslední době zaměřuje především na twinningovou spolupráci evropských měst a regionů, a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) věnovaná výměně zkušeností a spolupráci zemí Visegrádu v oblasti informatizace veřejné správy.

Konference je i letos významnou příležitostí k setkání s vrcholnými politiky a zástupci státních orgánů (včetně ministrů, náměstků a šéfů odborů), hejtmany, starosty a tajemníky velkých i malých měst a obcí, dalšími pracovníky státní správy a samosprávy, odborníky i manažery firem z oblasti informačních a komunikačních technologií, bankovnictví či služeb pro veřejný sektor. Každoročně se zde objevuje celá řada osobností – poslední ročníky se vždy konají pod přímou záštitou premiéra, ministra vnitra a Asociace krajů ČR, konferenci Visegrádské čtyřky zpravidla zaštiťuje předseda Senátu Parlamentu ČR a svoji podporu poskytují i odborná ministerstva. Mezi hosty, kteří akci pravidelně navštěvují, jsou ministři vlády ČR, představitelé asociací i svazů, poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise i další významní zahraniční hosté.

Pravidelně se zde prezentují také jednotlivé regiony či města, jako například Kraj Vysočina, hlavní město Praha, hostitelské město Hradec Králové, stejně jako řada municipalit či oblastí z mnoha evropských zemí.

Letošní ročník ISSS se jako obvykle věnuje celému spektru témat souvisejících s aktuálním stavem rozvoje e-governmentu v ČR a okolních zemích – nebudou chybět otázky spojené s budováním systému základních registrů, zkušenosti z provozu datových schránek včetně toho, co je ještě třeba dotáhnout do konce, stejně jako problematika konverze dokumentů, digitalizace a archivace dokumentů, informace o projektu Czech POINT, geoinformační politika státu, mapové služby, bezpečnost v oblasti ICT, komunikační infrastruktura, informační systémy obcí, měst a krajů či možnosti financování projektů (nejen) z prostředků EU. Součástí programu budou také specializované odborné bloky věnované eHealth, eTurismu nebo digitalizaci televizního vysílání a se zájmem se určitě setkají i diskuse na téma dalšího rozvoje e-governmentu v programech politických stran.

Pravidelnou součástí programu zůstává i vyhlášení výsledků oblíbených soutěží, jako jsou Zlatý erb, Eurocrest, Biblioweb či JuniorErb, a předání prestižních ocenění Český zavináč nebo Ceny ministra vnitra ČR za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě.