pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Držitelem letošního ocenění Český zavináč je kraj Vysočina

11. 4. 2010, 20.00, Hradec Králové

img_6429.jpg img_6431.jpg

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení mezinárodní konference ISSS 2010 v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč.

"Porota Českého zavináče se každoročně musí vypořádat s celou řadou velice zajímavých projektů," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. "Nakonec jsme se rozhodli ocenit dlouholeté úsilí kraje Vysočina o rozvoj informační společnosti na celém území kraje a vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě na politickou příslušnost."

Přestože je pro kraj Vysočina typický venkov, malé vesnice (704 obcí), zemědělství a do nedávna zde nebyla ani vysoká škola, rozhodla jeho politická reprezentace brzy po vzniku kraje o informatice jako jedné ze svých rozvojových priorit. Informatika je v případě kraje Vysočina považována za jeho konkurenční výhodu a jeden z možných směrů rozvoje regionální ekonomiky.

Od roku 2001 všechna politická uskupení ve vedení kraje včetně všech tří hejtmanů, Ing. Františka Dohnala, RNDr. Miloše Vystrčila a MUDr. Jiřího Běhounka podporovala ICT nejen jako nástroje podpory fungování úřadu, ale také jaké jednu z rozvojových priorit celého kraje. Výsledkem je řada úspěšných projektů jako je krajská páteřní síť ROWANet, datový sklad kraje, kontaktní centrum, účast kraje v mnoha mezinárodních projektech a v poslední době např. řada projektů rozvoje elektronizace zdravotnictví tzv. eHealth.

Z historie soutěže Český zavináč

V prvním ročníku v roce 1999 si toto ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl za zpřístupnění obchodního rejstříku (www.justice.cz) na Internetu a také za dlouhodobě otevřený přístup k potřebám široké veřejnosti.

V roce 2000 porota udělila cenu Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna Český parlament (www.psp.cz/eknih) s archivem digitalizovaných těsnopisných zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti.

V roce 2001 cenu získalo ocenění Ministerstvo vnitra ČR za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint, provozovaných na internetových stránkách www.mvcr.cz.

V roce 2003 zvítězil projekt "Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny", na němž se podílely Parlamentní knihovna ČR Kancelář Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky.

V roce 2004 byl oceněn projekt Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního "Nahlížení do katastru nemovitostí" – nepřetržitá a bezplatná služba dostupná všem uživatelům internetu, která umožňuje získat vybrané údaje z katastru nemovitostí, stejně jako informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů.

V roce 2005 se neudělovala hlavní cena, ale dvě čestná uznání, a to projektu České spořitelny, a. s., – "Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů" a projektu Úřadu MČ Praha 6 – "Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí".

V roce 2006 se držiteli ceny společně staly dva subjekty veřejné správy – "Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR" a "Ministerstvo informatiky ČR", a to za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do návrhu novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

V roce 2007 získal cenu Český zavináč současný prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. František Dohnal za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

V roce 2008 vybrala porota jako vítěze novou službu Dopravního podniku hl. m. Prahy – možnost nákupu jízdenky prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy z jakékoli stávající sítě GSM – která byla spuštěna v listopadu 2007.

V roce 2009 získaly prestižní ocenění dvě osobnosti, které se v posledních létech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice – Zdeněk Zajíček (MV ČR) a Jaroslav Winter (BMI).

Pořadatelem soutěže je Sdružení Český zavináč.