pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Součástí ISSS 2010 bude již posedmé konference V4DIS

8. 12. 2009

Konference V4DIS 2010 je pokračováním projektu probíhajícího od roku 2004, který se zaměřuje na využívání ICT technologií v oblasti veřejné správy a souvisejících služeb. Hlavním cílem je vytvořit platformu pro prezentaci nových a zajímavých projektů, stejně jako výměna znalostí a zkušeností na poli e-governmentu, e-turismu a dalších souvisejících oborů.

Nedílnou součástí každoroční konference V4DIS je rovněž představení možností financování projektů z oblasti e-turismu, ať už z visegrádských nebo komunitních zdrojů. V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) sleduje cíle deklarované programem maďarského předsednictví Visegrádské skupiny v oblastech vývoje a rozšiřování ICT technologií ve veřejné správě.

Hlavním událostí celého projektu je mezinárodní konference ve dnech 11.–13. dubna 2010 v Hradci Králové. Ta významně přispěje k naplnění zmíněných priorit souvisejících s rozvojem informační společnosti na obecní a regionální úrovni i spoluprací měst a regionů v zemích V4. Hlavním tématem konference je podpora projektů z oblasti e-turismu, a to především ze strukturálních a komunitních zdrojů, a výhody plynoucí krajům a obcím z přeshraniční spolupráce v této oblasti – ať už půjde o trvalé partnerství nebo příležitostné spojení. Dalšími důležitými tématy jsou porovnání rozvoje e-governmentu a e-turismu a spolupráce i výměna zkušeností a best-practices v těchto oblastech. Tradičním cílem projektu je také umožnit širší účast mladých talentovaných lidí na správě věcí veřejných prostřednictvím zvláštní soutěže mladých talentů-programátorů, webdesignérů apod. –JuniorErb. Na programu je rovněž pracovní setkání zástupců ministerstev vnitra zemí V4.

Další tématickou oblastí konference bude komunikační a informační strategie zkvalitnění výměny informací mezi zeměmi Visegrádu s důrazem na využití městských webů a propagace oficiálních zdrojů skupiny V4. Očekávaný přínos a pozitivní stimul přinese také soutěž Eurocrest věnovaná nejlepším městským a municipálním službám.

Záštitu konferenci V4DIS podobně jako v předchozích létech poskytl předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Letošní ročník konference rovněž podpořil Mezinárodní Visegradský fond.