pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Přípravy konference ISSS 2010 jsou v plném proudu

31. 8. 2009

Ve dnech 12.–13. dubna 2010 se v jarním Hradci Králové uskuteční již třináctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Tato rozsáhlá akce patří již léta k největším událostem svého druhu v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy a podle všech předpokladů se zde opět zaregistruje zhruba dva a půl tisíce účastníků, proběhne přes 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí více než stovka dodavatelů služeb a technologií pro veřejnou správu.

Součástí této události budou jako obvykle mezinárodní konference LORIS (Local and Regional Information Society), která se v poslední době zaměřuje většinou na twinningovou spolupráci evropských měst a regionů, a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) věnovaná výměně zkušeností a spolupráci zemí Visegrádu v oblasti informatizace veřejné správy,

ISSS 2010 bude opět významnou příležitostí k setkání s vrcholnými politiky a zástupci státních orgánů (včetně ministrů, náměstků a šéfů odborů), hejtmany, starosty a tajemníky velkých i malých měst a obcí, dalšími pracovníky státní správy a samosprávy, odborníky i manažery firem z oblasti informačních a komunikačních technologií, bankovnictví či služeb pro veřejný sektor. Každoročně se zde objevuje celá řada osobností – poslední ročníky se vždy konaly pod přímou záštitou premiéra a ministra vnitra, konferenci Visegrádské čtyřky zpravidla zaštiťuje předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, mezi hosty, kteří akci pravidelně navštěvují, je řada ministrů, představitelé asociací i svazů, poslanců Evropského parlamentu, zástupců Evropské komise i dalších významných zahraničních hostů.

Pravidelně se zde prezentují také jednotlivé regiony či města, jako například Kraj Vysočina, hlavní město Praha, hostitelské město Hradec Králové, stejně jako řada municipalit či oblastí z mnoha evropských zemí.

Konference ISSS je v současné době nejen uznávanou diskusní platformou a místem pro výměnu zkušeností z mnoha různých oblastí veřejné správy, ale také ideální možností pro prezentaci firmy, produktů a služeb či úspěšných projektů. Program připravovaného třináctého ročníku bude opět pružně reagovat na aktuálním rozvoj e-governmentu – nebudou chybět témata jako datové schránky a konverze dokumentů, digitalizace a archivace dokumentů, základní registry, informace o projektu Czech POINT, geoinformační politika státu, mapové služby, bezpečnost v oblasti ICT, digitalizace televizního vysílání, komunikační infrastruktura, informační systémy obcí, měst a krajů či možnosti financování projektů (nejen) z prostředků EU. Součástí programu budou i specializované odborné bloky jako eHealth, eJustice, eTurismus nebo eKatastr.

Pravidelnou součástí programu zůstává i vyhlášení výsledků oblíbených soutěží, jako jsou Zlatý erb, Eurocrest, Biblioweb či JuniorErb, a předání prestižních ocenění Český zavináč nebo Ceny ministra vnitra ČR za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě.