ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS 2006 -- devátý ročník konference překonal dosavadní rekordy

5. 4. 2006, 18.00, Praha

Devátý ročník konference ISSS -- Internet ve státní správě a samosprávě, který se konal ve dnech 3.--4. dubna v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, potvrdil i přes složitou povodňovou situaci unikátní postavení tohoto významného národního i mezinárodního setkání politiků, zástupců veřejné správy, odborníků a dodavatelů ICT technologií a řešení. V průběhu dvou dnů konference počet registrovaných účastníků opět překročil 2 tisícovky, v rámci programu se v 6 sálech uskutečnilo přibližně 250 přednášek a prezentací a svoje produkty, řešení a služby pro veřejnou správu představila více než stovka vystavovatelů. Konference se rovněž zúčastnila celá řada politických špiček a svoje záměry v oblasti informatizace veřejné správy představily dva měsíce před volbami i všechny nejsilnější politické strany.

"Mimořádný zájem o letošní ročník konference nás velice těší, a to především proto, že zástupci krajů, měst a obcí i reprezentanti státních orgánů měli v mnoha případech díky povodním zcela jiné starosti," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. "Přesto si udělali čas a konferenci si nenechali ujít, i když někteří v menším rozsahu, než původně zamýšleli."

Devátý ročník konference ISSS se konal pod záštitou premiéra ČR Jiřího Paroubka a ministryně informatiky ČR Dany Bérové. V průběhu obou jednacích dnů se v Hradci Králové objevila celá řada dalších vzácných hostů -- v rámci slavnostního zahájení vystoupili hned tři ministři vlády ČR -- místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a ministryně informatiky Dana Bérová i předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, který letos převzal záštitu na mezinárodní konferencí V4 DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Hostem konference byli i další osobnosti -- prezident NKÚ František Dohnal, hejtmani Evžen Tošenovský a Miloš Vystrčil, předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák, primátoři, starostové, představitelé svazů a asociací a řada dalších. Diskuse na téma modernizace veřejné správy v programech politických stran, která byla součástí slavnostního zahájení konference, se zúčastnili Jiří Havel za ČSSD, Mirek Topolánek za ODS, Pavel Severa za KDU-ČSL a Jiří Dolejš za KSČM. Ze zahraničních hostů navštívili hradecké setkání například Christian Rupp z Rakouska zodpovědný za rozvoj e-governmentu, předseda TeleCities Chris Newby z anglického Liverpoolu a významné delegace ze zemí Visegrádu.

V4 DIS

Visegrádská konference, která se konala v rámci ISSS již potřetí za sebou, měla letos vedle tradiční problematiky e-governmentu a elektronických služeb pro občany zemí V4 dvě další klíčová témata. Velký zájem byl hned o první z nich -- genderovou problematiku a otázky rovnoprávnosti žen v přístupu k ICT a dostupnosti elektronických služeb poskytovaných veřejnou správou. Druhým mimořádně zajímavým tématem V4 DIS byla role informačních technologií v cestovním ruchu, především otázky související s portálem V4, propagace jednotlivých destinací, role národních a regionálních portálů a význam internetové propagace států.

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, který převzal nad Visegrádskou konferencí V4 DIS osobní záštitu, hodnotil setkání následujícími slovy: "Nejde zdaleka jen o to, že tato akce je v současnosti po právu považovaná za nejvýznamnější setkání svého druhu nejen v nových členských zemích EU, ale především o to, že zde projednávaná problematika úzce souvisí s tím, čemu jsme si zvykli říkat e-government či e-stát. Tato konference má svůj zvláštní význam také v tom, že výměna zkušeností probíhá na úrovni zemí, které mají společné historické zkušenosti, podobný ekonomický potenciál a také stejnou délku členství v Evropské unii a tím pádem i příbuzné problémy v některých sférách své činnosti. Věřím proto, že právě zde dojde ke společnému nalezení postupů při projektování nových aplikací informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě."

V početných delegacích zemí Visegrádské čtyřky byli například velvyslanec Maďarska v ČR, pan István Szabó a Márta Nagy-Rothengass, v současné době Head of Unit v DG INFSO, polský chargé d'affaire Stanislav Borek, profesor Andrzej Janicki z Alfa-Omega Foundation, slovenský velvyslanec, pan Ladislav Ballek, ministr dopravy, pošt a telekomunikací SR Pavol Prokopovič, předseda Únie mest a primátor Nitry pan Ferdinad Vitek či zástupce výkonného ředitele Visegrádského fondu René Kubášek.

Přednášky a diskuse se dotýkaly řady oblastí

Program národní části konference byl jako obvykle velice bohatý. Vedle problematiky e-governmentu na evropské, národní, regionální i lokální úrovni se jednalo o rozvoji využití ICT ve veřejné správě a rozšiřování elektronických služeb pro občany. Nechyběla ani další důležitá témata jako portály, komunikační infrastruktura IS veřejné správy, e-learning, interoperabilita, geografické informační systémy nebo otázky bezpečnosti. I zde se intenzivně projednávala problematika širšího využívání informačních technologií v cestovním ruchu a rozvoj tzv. e-turismu. Pozornost mnoha účastníků konference se soustředila i na otázky související s vysíláním digitální televize či IP TV, projekty podporované broadband fórem nebo financované ze strukturálních fondů EU.

Nad většinu těchto témat letos navíc vyčnívaly otázky spojené s novelou zákona o informačních systémech veřejné správy č. 365/200 Sb., která zahrnuje problematiku výpisů z centrálních registrů a problematika nového správního řádu.

"Do novely zákona se podařilo v uplynulém roce prosadit body, které mohou skutečně výrazně usnadnit komunikaci občanů s úřady ale i zefektivnit komunikaci uvnitř veřejné správy" poznamenává Tomáš Renčín. Jde především o možnost dálkového ověřování výpisů z celostátních registrů, jako jsou registr katastru nemovitostí, trestní rejstřík nebo třeba obchodní rejstřík. Občané ušetří řadu administrativních úkonů i čas -- notáři či úředníci příslušných obecních úřadů si totiž mohou pořídit většinu potřebných dokumentů přímo při výkonu své práce a pokud bude občan dokument skutečně potřebovat, může si jej i přímo odnést nebo vyzvednout třeba i na poště.

Často diskutovaným tématem byly i otázky spojené s novým správním řádem, zvláště proto, že některé povinnosti s ním související se dosud nestaly úplně samozřejmou součástí práce úřadů především v menších obcích a panuje zde ještě spousta nejasností. Právě tady ale mohou ICT technologie výrazně přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a zpřístupnit občanům daleko větší množství zdrojů -- včetně toho, o čem a jak rozhoduje třeba zastupitelstvo jejich obce, nebo informací o tom, jak určitou konkrétní záležitost řeší příslušný státní úřad.

"Tady se dosud setkáváme s některými dílčími problémy -- třeba v případě elektronických úředních desek, ať už z hlediska povinného obsahu nebo v souvislosti se získáváním relevantních dokumentů v elektronické podobě," dodává Tomáš Renčín. "Věřím ale, že právě akce jako je konference ISSS, kde se schází skutečně široké spektrum zástupců veřejné správy, mohou k řešení těchto drobných nesrovnalostí významně pomoci."

Rekordní účast

Zájem tuzemských účastníků devátého ročníku konference ISSS opět předčil očekávání pořadatelů a kapacita kongresového centra Aldis byla podobně jako vloni prakticky zcela vyčerpána. Unikátní příležitosti pro setkání s kolegy, vzájemnou výměnu zkušeností i získání potřebného know-how chtěli využít všichni, kdo se na informatizaci veřejné správy v ČR podílejí -- od ministrů, politiků a vedoucích odborů ministerstev přes hejtmany, primátory a starosty až po úředníky, webmastery či pracovníky knihoven a katastrálních úřadů. Oproti loňskému roku dále vzrostl zájem o prezentaci nově realizovaných řešení, o předávání zkušeností mezi jednotlivými úřady a pracovišti i o nové možnosti řešení různých agend a procesů. Stranou nezůstali ani dodavatelé ICT technologií a různých speciálních řešení do oblasti veřejné správy, kterých se jako vystavovatelů představila více než stovka. Možnosti využít k prezentaci vlastní stánek nebo stanoviště využili i tvůrci některých projektů oceněných v soutěži Eurocrest nebo dalších kláních.

Soutěže, ocenění

Konference ISSS se také opět stala svědkem vyhlášení výsledků prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. Prestižní cenu Český zavináč již v předvečer konference získaly dva subjekty, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji informační společnosti v ČR -- Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ministerstvo informatiky ČR, a to právě za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do návrhu novely zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Populární Zlatý erb získal Děčín za nejlepší webové stránky města, Tlumačov (Zlínský kraj, okres Zlín) za nejlepší webové stránky obce a město Most za nejlepší elektronickou službu (E-objednávky občanů na magistrát). Zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci získal Liberecký kraj, zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup získala obec Jiřetín pod Bukovou (Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou) a uděleny byly i další ceny.

V rámci evropské soutěže Eurocrest získala jedno z hlavních ocenění Městská část Praha 12.

Geoaplikací roku se ve vyhlašované kategorii Geoaplikace pro cestovní ruch stalo řešení Informační systém běžeckých tras v okolí Nového Města na Moravě vytvořený krajem Vysočina.

V soutěži Biblioweb 2006 zvítězila v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích do 15 tisíc obyvatel Městská knihovna Dačice, v kategorii knihoven v obcích od 15 do 35 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna v Ústí nad Orlicí a v kategorii knihoven v obcích nad 35 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven si vítězství odnesla Knihovna města Plzně. Zvláštní cenu za přístupnost pro zrakově postižené si odnesla Knihovna města Plzně a cenu veřejnosti získala Městská knihovna Česká Třebová.

Tradiční cenu ministra informatiky ČR získal projekt Junior Internet, který před léty vznikl jako součást aktivit Března-měsíce internetu.

Pořadatelé, partneři

Hlavním pořadatelem konference ISSS/LORIS/V4DIS byla tradičně společnost Triada a spolupořadateli sdružení Český zavináč, časopis Obec a finance a město Hradec Králové. Generálním partnerem konference se stala Česká spořitelna, hlavními partnery Česká pošta, GTS Novera, IBM, Microsoft, Siemens a Unisys, hlavním odborným partnerem Český Telecom a partnery AutoCont, Eurotel, HP, ICZ, Novell, Oracle, Symantec a T-Systems.