ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Výsledky soutěže Zlatý erb 2006

3. 4. 2006, 20.30, Hradec Králové

dscf5762.jpg dscf5765.jpg dscf5777.jpg dscf5782.jpg dscf5791.jpg dscf5800.jpg dscf5819.jpg dscf5822.jpg

Ceny osmého ročníku soutěže Zlatý erb (http://zlatyerb.obce.cz) o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí na konferenci ISSS v pondělí 3. 4. 2006 byly uděleny.

Nejlepší webová stránka města

1. místo Děčín http://www.mudecin.cz
2. místo Tišnov http://www.tisnov.cz
3. místo Bechyně http://www.mestobechyne.cz

Nejlepší webová stránka obce

1. místo Tlumačov (Zlínský kraj, okres Zlín) http://www.tlumacov.cz
2. místo Okříšky (Vysočina, okres Třebíč) http://www.okrisky.cz
3. místo Jiřetín pod Bukovou (Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou) http://www.jiretinpb.cz

Nejlepší elektronická služba

1. místo Most: E-objednávky občanů na magistrát http://registrace.mumost.cz
2. místo České Budějovice: Online přenosy ze zasedání ZM http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/City/Authority/AuthorityOnLine
3. místo Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Online systém odbavování klientů na oddělení dopravně správních agend http://www.brandysko.cz/stranka-321.html

Dále byly uděleny zvláštní ceny:

 • Zvláštní cena ministra vnitra udělená ministrem vnitra Františkem Bublanem za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při soutěži Zlatý erb
  byla udělena soutěžícímu Jiřetín pod Bukovou (www.jiretinpb.cz) z Libereckého kraje, okresu Jablonec nad Nisou
 • Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj udělená ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách při soutěži Zlatý erb
  byla udělena soutěžícímu Liberecký kraj (http://www.liberecky-kraj.cz)
 • Zvláštní cena společnosti Microsoft při soutěži Zlatý erb
 • Cena veřejnosti udělená sdružením BMI při soutěži Zlatý erb byla udělena soutěžícímu Němčovice (www.nemcovice.cz) z Plzeňského kraje, okresu Rokycany
 • Zvláštní cena odborné poroty soutěže Zlatý erb byla udělena soutěžícímu Středočeský kraj (http://www.kr-stredocesky.cz)

Loňský vítěz Zlatého erbu MČ Praha 12 byl oceněn v evropské soutěži o nejlepší webové stránky samospráv EuroCrest.

Soutěž Zlatý erb vyhlašuje Sdružení Zlatý erb pod záštitou Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen -- měsíc Internetu.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

Tradičními sponzory hlavních cen jsou společnosti Microsoft, Olympus a firma Velebný & FAM, dodavatel vyšívaných vlaječek.

Se soutěží Zlatý erb spolupracují odborní partneři, zejména Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS -- projekt www.blindfriendly.cz (hodnocení bezbariérové přístupnosti) a Otevřená společnost, o. p. s. -- projekt Otevřete pod vedením Oldřicha Kužílka (hodnocení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a IIMCE, spol. s r. o. pod vedením Nikoly Foreta.

Ve Zlatém erbu se soutěží v kategoriích:

 1. Nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1--22)
 2. Nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
 3. Nejlepší elektronická služba

Nově letos samostatně soutěžily i weby měst, obcí a regionů zaměřené na turistický ruch. Novinkou bylo zrušení diskvalifikačních kritérií a doplnění kritéria úřední deska podle nového správního řádu. V krajských kolech bylo možné zvítězit dva po sobě následující ročníky. Kraje, pokud nevyhlásily své krajské kolo, mohly do celostátního kola nominovat své zástupce. Zpřesněna byla definice kritéria pro cenu veřejnosti. Podobně jako v loňském ročníku se porotci specializují na hodnocení vybraných kritérií podle své odbornosti.

V celostátní kole se v kategorii Nejlepší webová stránka měst a Nejlepší webová stránka obcí hodnotí podle kritérií:

 1. Test reakce na žádost o informaci
 2. Úřední deska (letošní novinka)
 3. Povinné informace (17 bodů ISVS)
 4. Doporučené informace
 5. Doplňkové informace
 6. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky
 7. Test rychlosti vyhledání informace (testují studenti)
 8. Výtvarné zpracování s přihl. k zobrazení v různých prohlížečích
 9. Bezbariérová přístupnost – podrobný test (podle Pravidel pro tvorbu přístupného webu vydaných Ministerstvem informatiky)
 10. Inovativní přidaná hodnota
 11. Pomocné služby

V krajských kolech se používá pět vybraných kritérií. V kategorii Nejlepší elektronická služba používají celostátní i krajské poroty kritéria:

 1. Užitečnost služby
 2. Nápaditost řešení

Celkově bylo hodnoceno v krajských kolech přes 484 webových stránek měst, obcí a elektronických služeb (nárůst o 7 % oproti loňskému ročníku). Do hodnocení se zapojilo téměř 100 porotců. Výrazný nárůst zaznamenala soutěž v počtu hlasů občanů, uživatelů internetu, kterou podporují svého favorita na Cenu veřejnosti zasláním nominačního lístku z portálu Města a obce online (http://mesta.obce.cz). Bylo zasláno téměř 5500 platných hlasů veřejnosti (nárůst o 30 %).

Přehled všech soutěžících v jednotlivých krajských kolech, propozice, složení porot a fotografie z předávání cen naleznete na stránce soutěže http://zlatyerb.obce.cz. Soutěž je známá svou otevřeností po vzoru zákona o svobodném přístupu k informacím -- zveřejňují se veškerá bodová hodnocení všech porotců veřejnosti.