ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Bez skutečné politické podpory není další rozvoj e-Governmentu možný

3. 4. 2006, 13.30, Hradec Králové, Ministerstvo informatiky ČR

Blížící se volby ukončí první čtyřleté období existence Ministerstva informatiky, úřadu zodpovědného za výkon politiky státu v oblasti telekomunikací, poštovních služeb a zavádění elektronických nástrojů komunikace do fungování veřejné správy. Úloha ministerstva byla v tomto období především legislativní. Ministerstvo informatiky je autorem necelé desítky zákonů nebo jejich novel (zákon o elektronických komunikacích, novela mediálního zákona, novela zákona o informačních systémech veřejné správy, zákon o některých službách informační společnosti, novela zákona o elektronickém podpisu, novela zákona o svobodném přístupu k informacím, novela zákona o poštovních službách) a téměř stovky paragrafů, které ve prospěch elektronické komunikace ovlivnily podobu zákonů jiných ministerstev (správní řád, daňové a účetní předpisy, zákon o správních poplatcích, trestní zákoník, zákon o veřejných zakázkách). Podařilo se tak odstranit ty nejzávažnější legislativní bariéry a vytvořit právní předpoklady pro liberalizaci telekomunikačního trhu a rozvoj elektronické komunikace.

Ministryně informatiky Dana Bérová k tomu říká: "Zatímco ještě před třemi lety nás kolegové z jednoho nejmenovaného ministerstva v připomínkovém řízení upozorňovali na to, že o rozvoji informační společnosti nemůže být řeč, protože zákon zná pouze společnosti akciové nebo s ručením omezeným, dnes už je situace jiná a elektronická komunikace je součástí volebních programů všech politických stran. Změna politického klimatu je zřejmá i z toho, že letos poprvé stát 200 miliony korun ze svého rozpočtu podporuje rozšíření vysokorychlostního internetu."

Zvýšený zájem státu o využití informačních technologií vedl v uplynulých třech letech k uskutečnění celé řady projektů například Ministerstva financí v oblasti daňové správy, Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti živnostenského podnikání nebo Ministerstva dopravy v oblasti sdílení dopravních informací. Příkladem úspěšného řešení je i spolupráce Ministerstva informatiky s Českou správou sociálního zabezpečení, která nastartovala rozvoj transakční části Portálu veřejné správy. Tu dnes využívá už 43 417 organizací a firem, které tak prostřednictvím jednoho počítačového programu mohou státu elektronicky odevzdávat evidenční listy důchodového pojištění a přihlášky k nemocenskému pojištění zaměstnanců, daňová přiznání, hlášení osob samostatně výdělečně činných nebo údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie. V loňském roce zpracoval Portál téměř 5 milionů těchto elektronických formulářů. Roste ale i počet těch, kteří na Portálu vyhledávají informace. V březnu tohoto roku navštívilo informační část Portálu více než 220 tisíc lidí.

"Do všech zákonů, které upravují to, jakým způsobem úřady zveřejňují informace, vkládáme povinnost tyto informace zveřejňovat i na Portálu veřejné správy. Že se Portál už stal tím jedním místem na internetu, přes které se občané snadno a rychle dostanou k ověřeným informacím, dokládá, jakým způsobem Portálu úřady využily minulý týden při prvních záplavách. Téměř okamžitě se na úvodní stránce objevila rubrika Povodňové zpravodajství, která soustřeďuje potřebné informace ze všech rezortů," vysvětluje ministryně informatiky.

Změny v zákonech, liberalizace telekomunikačního trhu a podpora elektronické komunikace ze strany státu mají vliv na rozvoj celého odvětví a zájem zahraničních firem o investice v České republice. V loňském roce předstihla Česká republika v objemu trhu informačních a komunikačních technologií s 6,8 miliardami EUR Irsko. Dynamicky se rozvíjející trh společně s výhodnou geografickou polohou přivedly v uplynulých třech letech do České republiky několik velkých zahraničních firem, mimo jiné DHL, ACER Computer, SUN Microsystems nebo finskou společnost TietoEnator, které tu vytvořily několik tisíc nových pracovních míst.

"Je jasné, že informační technologie jsou jenom nástroj. Abychom tohoto nástroje uměli plnohodnotně využít, je zapotřebí na úrovni vlády správně stanovit priority a těm pak dát skutečnou politickou podporu, která se neomezí jen na deklarace," dodává ministryně informatiky a pokračuje: "Důležité také je zajistit novým projektům dostatečnou publicitu a zároveň nabídnout běžným uživatelům návod, jak bezpečně s moderními technologiemi pracovat." Oblasti marketingu a osvěty se Ministerstvo informatiky systematicky věnuje od loňského roku, kdy na internetovém serveru Centrum.cz zahájilo informativní kampaň k Portálu veřejné správy a vydalo první informativní letáčky pro veřejnost Chraňte svůj počítač a Bezpečně a legálně, zaměřené na bezpečnou práci s počítačem a internetem a legální využívání počítačových programů. Novinkou připravenou pro letošní ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě jsou webové stránky www.bezpecneonline.cz.

Klára Volná, Ministerstvo informatiky ČR