ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS 2006 -- již 9. ročník prestižního setkání

28. 3. 2006, 18.00, Praha/Hradec Králové

Konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která se za dobu své existence stala jednou z nejvýznamnějších evropských konferenčních akcí věnovaných problematice budování informační společnosti, dospěla do svého devátého ročníku. Ve dnech 3.--4. dubna 2006 se kongresové centrum Aldis v Hradci Králové, které je tradičním hostitelem, opět zaplní přibližně dvěma tisícovkami zástupců státních orgánů, krajů, měst, obcí a řady dalších subjektů veřejné správy, dodavatelů ze segmentu informačních a komunikačních technologií i odborníků z České republiky, visegrádského regionu (V4) a dalších evropských zemí. Účastníky čeká bohatý dvoudenní program, doplněný řadou doprovodných akcí, pracovních i společenských setkání i vyhlašováním výsledků prestižních soutěží a ocenění.

"Tato akce se již natrvalo zapsala do povědomí všech, kteří se na informatizaci veřejné správy v České republice či v dalších evropských zemích jakkoli podílejí," poznamenává RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. "Uplynulých osm ročníků se stalo důkazem toho, že o tuto problematiku je mimořádný zájem. Statistiky navíc dokládají, že konference každým rokem o něco poporoste -- přibývá účastníků, zahraničních hostů, přednášek i vystavujících firem."

Konference ISSS je již od prvních ročníků poměrně úzce spojena s aktivitami Března -- měsíce internetu. Zpočátku šlo především o osvětu a vysvětlování, jak začlenit ICT technologie do běžných procesů tak, aby komunikace s občany i mezi úřady navzájem byla kvalitnější, rychlejší a jednodušší. Postupně narůstaly snahy přesvědčit všechny relevantní subjekty i širokou veřejnost o tom, že informatizace společnosti se týká skutečně všech a že může významně zjednodušit řadu složitých procesů ve vztahu státu a občana. Mottem loňského ročníku již byla efektivita výkonu veřejné správy a letos bude tento trend pokračovat. V případě zmíněné efektivity půjde především o zajištění základních procesů, které stanovuje novela zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

"Klíčové jsou hlavně dvě oblasti," dodává RNDr. Tomáš Renčín. "Jde o možnost dálkového ověřování výpisů z celostátních registrů, jako jsou registr katastru nemovitostí, trestní rejstřík nebo třeba obchodní rejstřík. Občané ušetří řadu administrativních úkonů i čas -- notáři či úředníci příslušných obecních úřadů si totiž mohou pořídit většinu potřebných dokumentů přímo při výkonu své práce a pokud bude občan dokument skutečně potřebovat, může si jej i přímo odnést nebo vyzvednout třeba na poště. Druhou oblast pak tvoří záležitosti, které souvisejí s novým správním řádem. Právě tady mohou ICT technologie výrazně přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů ve veřejné správě a zpřístupnit občanům daleko větší množství zdrojů - včetně toho, o čem a jak rozhoduje třeba zastupitelstvo jejich obce, nebo informací o tom, jak určitou konkrétní záležitost řeší příslušný státní úřad."

Minulý ročník konference ISSS byl zatím nejúspěšnější v celé historii. Dvoudenního maratónu přednášek, seminářů, jednání či firemních prezentací se zúčastnilo více než 2000 registrovaných hostů z 26 zemí. V programu, který běžel prakticky paralelně v 6 sálech, se uskutečnilo přes 250 přednášek a svoje služby a řešení pro veřejnou správu představila zhruba stovka vystavovatelů.

Nosnou částí programu ISSS 2006 bude především problematika e-governmentu na evropské, národní, regionální i lokální úrovni, rozvoj a zkvalitňování využití ICT ve veřejné správě, stejně jako rozšiřování elektronických služeb pro občany. Nebudou chybět ani další důležitá témata jako portály, komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy, e-learning, interoperabilita, geografické informační systémy nebo otázky bezpečnosti. Na pořad jednání přijde i problematika širšího využívání informačních technologií v cestovním ruchu a rozvoj tzv. e-turismu, nebo povinnosti vyplývající z nového správního řádu v oblasti ICT (elektronické úřední desky, e-podatelny a elektronická komunikace mezi orgány veřejné správy). Pozornost mnoha účastníků konference se soustředí i na další aktuální otázky, jako například možnosti, které otevírá připravované vysílání digitální televize či IP TV. Zajímavý bude určitě i diskusní blok zabývající se problematikou hospodářské soutěže v oblasti veřejné podpory ICT projektů ať již financovaných ze strukturálních fondů, Broadband fórem či jinými veřejnými zdroji.

V rámci letošního programu se vedle tradiční mezinárodní součásti LORIS (Local and Regional Information Society), která přináší evropské pohledy a zkušenosti, uskuteční již potřetí za sebou také pracovní setkání zemí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), nad nímž převzal záštitu předseda Senátu ČR pan Přemysl Sobotka.

Jako každým rokem se konference ISSS stane svědkem vyhlášení výsledků řady prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. Vedle ocenění Český zavináč budou představeni nejúspěšnější účastníci populární soutěže Zlatý erb, v jejímž rámci bude udělena také "zvláštní cena ministra pro místní rozvoj pro nejlepší turistický web" i některá další ocenění. Své vítěze pozná i mezinárodní evropská soutěž Eurocrest, hodnocení www stránek knihoven Biblioweb či soutěž Geoaplikace roku. Součástí slavnostního večera bude tradičně i předání ceny ministryně informatiky ČR.

Devátý ročník konference ISSS se koná pod záštitou premiéra ČR Jiřího Paroubka a ministryně informatiky ČR Dany Bérové, odbornými garanty jednotlivých sekcí jsou ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj. Záštitu poskytla také Asociace krajů. Mezi vzácnými hosty, kteří do Hradce Králové zavítají, se očekává několik zástupců Evropské komise, samozřejmostí je i účast řady oficiálních zahraničních delegací a vzhledem k blížícím se volbám v ČR se zde objeví i další členové vlády, osobnosti tuzemského politického života, poslanci parlamentu i většina komunálních politiků.

Hlavním pořadatelem je společnost Triada a spolupořadateli sdružení Český zavináč, časopis Obec a finance a město Hradec Králové. Generálním partnerem konference je tradičně Česká spořitelna, hlavními partnery Česká pošta, GTS Novera, IBM, Microsoft, Siemens a Unisys, hlavním odborným partnerem Český Telecom a partnery AutoCont, Eurotel, HP, ICZ, Novell, Oracle, Symantec a T-Systems.