ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Příprava IX. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2006) odstartovala

1. 9. 2005, 8.00, Praha

Konference ISSS/LORIS/V4DIS se v uplynulých letech stala důležitým fórem pro pravidelné hodnocení pokroku v oblasti využití informačních a komunikačních technologií na místní, regionální a celostátní úrovni. Stala se také nejvýznamnější a největší akcí svého druhu v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Cílem konference ISSS/LORIS/V4DIS je akcelerovat přijetí moderních trendů v oblasti elektronizace správy věcí veřejných, využít unikátní možnosti k výměně zkušeností, porovnat je s podobnými zkušenostmi v celoevropském kontextu, ale také v kontextu visegrádských zemí, které mají podobný historický i kulturní kontext a staly se společně před více než rokem členy Evropské unie

Problematika e-governmentu na lokální a regionální úrovni a srovnání zkušeností zástupců asociací municipalit a regionů či představitelů městských či regionálních samospráv z nejrůznějších zemí v kontextu celoevropských iniciativ a programů (eEurope 2005 a nejnověji i2010), jakož i diskuse se zástupci naší státní správy i evropských organizací, budou těžištěm konference také v příštím roce.

Co nového, vedle tradičních přednáškových bloků, se příští rok v programu konference objeví? K nově koncipovaným blokům, a to jak na národní, tak visegrádské a evropské úrovni, bude jistě patřit pokračování a rozvinutí problematiky využití ICT v cestovním ruchu. Toto velice perspektivní téma bylo poprvé zařazeno na osmém ročníku. Zcela novým tématem, které chceme otevřít právě na devátém ročníku konference, také na národní i mezinárodní úrovni, je problematika Gender Studies a využití ICT.

Jako každoročně budou na slavnostním společenském večeru oceněni také vítězové soutěží Český zavináč, Zlatý erb, Geoaplikace roku, Biblioweb a EuroCrest. V souvislosti se soutěžemi Zlatý erb a EuroCrest stojí jistě za zmínku, že v souvislosti s větším prostorem, věnovaným problematice ICT v cestovním ruchu, bude v soutěži Zlatý erb podruhé udělena zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách obce či města (tentokrát již podle pevně daných a předem vyhlášených kritérií, která budou zveřejněna v průběhu října 2005), a stejně tak bude toto hledisko zohledněno

Více informací o ISSS/LORIS/V4DIS 2006 budete postupně nacházet (a o minulých ročnících konference pochopitelně naleznete) na adrese www.isss.cz.

Viliam Dekan