ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Problematika informační společnosti a projekty z oblasti veřejné správy na podporu rozvoje informační společnosti

Státní informační a komunikační politika
Strategický dokument vlády v oblasti rozvoje informační společnosti do roku 2006, který reflektuje úzkou provázanost informační společnosti a telekomunikací a vytváří tak společný rámec.
Stanovuje 4 prioritní oblasti:
  • Dostupné a bezpečné komunikační služby
  • Informační vzdělanost
  • Moderní veřejné služby on-line
  • Dynamické prostředí pro elektronické podnikání
Národní strategie informační bezpečnosti ČR
Národní strategie informační bezpečnosti ČR si klade za cíl zvýšit důvěru občanů a subjektů komerční i nekomerční sféry v informační společnost, zlepšit celkové řízení informační bezpečnosti, rozvíjet znalosti o informační bezpečnosti, zlepšit mezinárodní spolupráci, shromáždit a doporučit nejlepší praxi pro oblast řízení informační bezpečnosti, zajistit základní lidská práva při používání informačních a komunikačních technologií a podporovat konkurenceschopnost české ekonomiky. Strategie formuluje snahy vlády ČR zavést cíle a směr informační bezpečnosti do praxe. Strategie vytváří společnou platformu pro zabezpečení informací veřejné správy, subjektů komerční i nekomerční sféry a jednotlivých občanů.
Národní politika pro vysokorychlostní přístup -- broadband strategie
Národní politika pro vysokorychlostní přístup klade důraz na podporu rozvoje online služeb pro vysokorychlostní přístup ze strany státu, a to v oblasti vzdělávání, kultury, zdravotnictví a veřejné správy a identifikuje hlavní příčiny pomalého rozvoje broadbandu v České republice: nedostatečná dostupnost vysokorychlostního připojení zejména mimo velká města, nepříznivý poměr mezi cenou a kupní silou obyvatel, nízká kvalita nabízených služeb, které nemají garantovaný charakter, a nedostatečná nabídka služeb a obsahu a z ní plynoucí nedostatečná motivace uživatelů pořídit si vysokorychlostní připojení k internetu.
Národní program počítačové gramotnosti
NPPG je založen na praktických dvouhodinových kurzech, během kterých účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, připojení k internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou. Na rozdíl od obdobných kurzů poskytovaných komerčními subjekty nabízí Národní program Ministerstva informatiky cenově dostupné kurzy určené široké veřejnosti a zejména starší generaci, která k počítači a internetu nemá snadný přístup. Cena dvouhodinového kurzu činí 100 Kč.
Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy
Cílem Koncepce je zajistit kontinuitu služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy a plynulý přechod k nové struktuře, v maximální míře využít konkurenčního prostředí a klesajících cen i rostoucí kvality služeb a koordinovat projekt Komunikační infrastruktury veřejné správy s akcemi financovanými z regionálních programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie nebo z fóra pro vysokorychlostní internet.