ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úvodní slovo Evžena Tošenovského, předsedy Asociace krajů ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi rád, že Vás mohu jménem svým i jménem ostatních členů Asociace krajů České republiky pozdravit při příležitosti konání devátého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Zaměření konference ukazuje, že i devátý ročník ve srovnání s ostatními předešlými ročníky, má opět mnoho co říci široké odborné i laické veřejnosti. A myslím, že tomu nebude jinak ani příští rok a roky další. Za vše může fenomén stále se zdokonalujících a nově se vyvíjejících informačních a komunikačních technologií, které pro konferenci ISSS představují nekonečnou a stabilní zásobu témat a námětů.

Z pohledu krajů spatřuji přínos konference ve výměně zkušeností mezi samosprávou a státní správou o projektech, které mají celostátní dopad. ISSS je pravděpodobně jediná konference v České republice, kde se dají získat ucelené informace o tom, co se v ICT v oblasti veřejné správy stalo za rok zpět.

Myslím, že je dnes pravdou, alespoň mé zkušenosti z Moravskoslezského kraje to potvrzují, že si dnes práci na krajských úřadech bez informačních a komunikačních technologií už nelze vůbec představit. ICT do velké míry změnily myšlení lidí, považují je za nástroj usnadňující práci. Dnes se stávají informační a komunikační technologie nezastupitelné pro práci na krajských úřadech a to bez rozdílu zda se jedná o politika či úředníka. Jsem přesvědčen, že již minula doba, kdy se na ICT pohlíželo mimo jiné i jako na nutné zlo, když s nimi lidé měli nebo museli více pracovat a využívat je.

Kraje si plně uvědomují svoji úlohu v procesu informační společnosti. Jak směrem k občanovi, tak ale i ke své pozici, kterou sehrávají jako komunikační spojení mezi ústředními správními úřady a obcemi. V tomto směru pracují na řadě kompatibilních projektů a systémů použitelných pro subjekty státní správy. Příkladem může být systém ePUSA, ve kterém se podařilo docílit toho, že obce zadávají data o sobě pouze jednou a tato data jsou automaticky sdílena všemi ostatními subjekty veřejné správy (ale i krizového řízení a IZS). Chci tím jen říci, že ICT musí být neustále vyvíjeny a optimalizovány vůči procesům ve veřejné správě. Egovernment nesmí být pouze tím, že se do elektronické podoby převedou stávající papírové formuláře a dokumenty -- tím se pouze zvýší náklady a nedojde k žádnému zefektivnění. Tímto postupem se dostaneme ne k egovernmentu, ale k ebyrokracii. K tomu, aby se tak nestalo, bezesporu přispívá i konference Internet ve státní správě a samosprávě a to je dobře.

Přeji všem, kteří konferenci ISSS navštíví, aby z ní měli potěšení a vzali si z ní poučení a potřebné znalosti pro svojí práci

Ing. Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje