ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úvodní slovo Františka Bublana, ministra vnitra České republiky

Dámy a pánové,

jsem opravdu velmi rád, že mohu opět přijmout pozvání na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která je jednoznačně nejvýznačnějším setkáním tvůrců a uživatelů informačních systémů veřejné správy v České republice. Je pro mne potěšením, že vám, jak uživatelům elektronických služeb, tak tvůrcům informačních systémů, mohu představit Ministerstvo vnitra jako partnera, který dbá na rozvoj elektronických veřejných služeb, a to jak na centrální úrovni, tak v územní veřejné správě. Účast Ministerstva vnitra na této konferenci není jen zdvořilostní návštěva, jsme si vědomi, že naše spoluodpovědnost za úspěšný vývoj společnosti v této oblasti je nemalá.

Když jsem před více jak rokem nastupoval do své nynější funkce, byla pro mne veřejná správa a její informatizace poměrně vzdálenou oblastí života. Za tu dobu se ale mnohé změnilo. Uvedu několik příkladů. Podařilo se nám s paní ministryní informatiky uzavřít dohodu o dělbě kompetencí a o společném postupu při řešení projektů informatizace krajů, což byla dříve poměrně nedobře definovaná oblast. Byl novelizován zákon o informačních systémech veřejné správy, byla schválena také novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Od prvního ledna letošního roku platí nový správní řád. Jeho dopad do elektronické komunikace orgánů veřejné správy mezi sebou i veřejné správy s občany je zcela zásadní a v odborných debatách zde na ISSS 2006 jistě posuneme naše vzájemné poznání této problematiky. Jedná se o složitý úkol, protože zde dochází ke zcela převratnému prolínání dříve poměrně vzdálených světů, světa informatiků a světa právníků.

V bezpečnostní oblasti vstoupila v platnost evropská směrnice, která upravuje zavádění biometrických údajů občanů do cestovních dokladů. Podstatná část naší expozice na této konferenci je věnována právě vysvětlení problematiky biometrie. Již od konce srpna tohoto roku dojde na celém území k nasazení rozsáhlého informačního systému, který umožní snímání a následné zpracování biometrických údajů a jejich uložení do elektronického čipu, který zajistí jednoznačnou identifikaci nositele nového typu cestovního pasu. Bezpečnostní přínos této moderní metody je jednoznačný, byť její nasazení je významným zásahem jak do státního rozpočtu, tak do zvyklostí obyvatel při vyřizování cestovních dokladů.

Novinky provázejí také rozvoj informačních systémů krizového plánování a krizového řízení. Významnou modernizací prochází naše komunikační infrastruktura. Česká republika se připravuje na vstup do Schengenského prostoru v roce 2007, vstup je podmíněn krom jiného také nasazením složitého celoevropského informačního systému.

Krom novinek je ale třeba připomenout i zachování tradic. Tradice jsou pro harmonický vývoj společnosti také potřebné. Podařilo se nám zachovat tradici významné podpory našeho resortu soutěži Zlatý erb a Geoaplikace roku, které jsou unikátní příležitostí pro porovnání výsledků těch nejlepších v oboru. Zlatý erb umožňuje srovnání internetových presentací obcí a měst. Je dobré, že se samostatná kategorie věnuje elektronickým službám. V rámci soutěže Zlatý erb také letos udělím cenu pro nejlepší bezbariérově přístupný web, který pro Ministerstvo vnitra vybírá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Pokud budete mít zájem navštívit náš stánek, budete vítáni. Dámy a pánové, přeji vám inspirativní a přínosný pobyt na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.

František Bublan, ministr vnitra České republiky