ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úvodní slovo Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj ČR

Vážení přátelé,

letošní ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě se bude jako obvykle věnovat různým aspektům budování informační společnosti, rozvoji elektronických služeb pro občany i celkovému zjednodušení procesů ve vztahu občana a státu. Vedle obecných diskusí o aktuálním vývoji e-governmentu v obcích a ve městech bude obsahovat témata z oblasti regionálního rozvoje, využití evropských fondů či geografických informací v rámci stavebního a územního řízení. Navíc přistupuje nově i jedno další důležité téma, a to využívání informačních technologií v oblasti cestovního ruchu a rozvoj tzv. e-turismu.

Konference ISSS se tak stává mimořádně zajímavou platformou i pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do jehož kompetencí spadají uvedené náplně, včetně oblasti cestovního ruchu. Využíváme tak příležitost setkat se s profesionály těchto oborů, informovat o aktivitách resortu a rozvojových programech. Představíme naše záměry a vyměníme si cenné zkušenosti se zahraničními experty i zástupci nejrůznějších organizací a iniciativ.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se aktivně zúčastňuje konference ISSS již několik let. Naše Centrum regionálního rozvoje ČR za aplikaci "Regionální informační systémy" získalo první cenu v rámci soutěže Geoaplikace roku. Rozvoj tohoto systému i další činnosti budou prezentovány i v letošním roce. Nejrůznější využití informačních systémů se uplatňuje v oblasti bytové politiky, v rámci statistických evidencí i aplikačních programů. Operační programy, jejich monitoring a implementace v rámci strukturálních fondů nejsou bez využití informačních technologií možné. Řada projektů financovaných z evropských zdrojů podpořila zavedení a uplatnění internetu ve venkovských mikroregionech.

Nově nás v rámci programu konference čeká celá řada důležitých jednání týkajících se budování, využívání a propojování portálů a internetových stránek věnovaných cestovnímu ruchu na místní, regionální či evropské úrovni. Dále problematiky kongresové turistiky nebo vytváření optimálních podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu a podpory ze strany veřejné správy.

Důležitým okamžikem konference je vyhlášení výsledků řady prestižních soutěží a předání významných ocenění, která znamenají další motivaci pro všechny, kdo se spolupodílejí na tvorbě webových stránek měst, obcí či regionů, propagaci turistických lokalit nebo vývoji nových elektronických služeb. Mezi těmito soutěžemi dominuje Zlatý erb a již podruhé se bude udílet také "zvláštní cena ministra pro místní rozvoj" za nejlepší turistickou prezentaci.

Přeji všem účastníkům, aby čas strávený na konferenci ISSS 2006 v Hradci Králové považovali za dobře vynaložený, a věřím, že také díky přítomnosti odborníků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR získají řadu podnětných informací a inspiraci pro svoji další práci.

Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj ČR