ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úvodní slovo Přemysla Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu České republiky

Vážené dámy, vážení pánové,

když politik přijímá osobní záštitu nad nějakou veřejnou akcí, vede ho k tomu nejednou jen pouhá zdvořilost či vědomí jeho společenských povinností důstojně reprezentovat svou funkci. Když jsem se však rozhodl převzít záštitu nad letošním IX. ročníkem mezinárodní konference "Internet ve státní správě a samosprávě", která je i letos rozšířená o visegrádskou konferenci Visegrad Four for Developing Information Society, učinil jsem tak z upřímného zájmu o tuto problematiku.

Nejde zdaleka o to, že tato akce je v současnosti po právu považována za nejvýznamnější akci svého druhu v nových členských zemích Evropské unie. Více mi jde o fakt, že zde projednávaná tematika úzce souvisí s tím, čemu jsme si zvykli říkat eGovernment či eStát. Zajímají mne všechny nové možnosti komunikace státu i územních samospráv s občany prostřednictvím elektronických služeb. Tato konference má potom svůj zvláštní význam v tom, že výměna zkušeností z této oblasti zde probíhá na úrovni zemí, které mají společné historické zkušenosti, podobný ekonomický potenciál a také stejnou délku doby členství v EU a tím také v podstatě i příbuzné problémy v některých sférách své činnosti. Věřím proto, že i zde na této konferenci dojde k úspěšnému nalézání společných postupů a výměně zkušeností při projektování nových aplikací informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

Již loni v listopadu, když probíhala v českém Senátu národní konference "Efektivní stát -- partner samosprávy", jsem řekl, že téma státu a jeho efektivní správy přesahuje běžný politický rozměr jednoho volebního období a je proto třeba v tomto směru hledat odborný konsensus napříč politickými stranami bez ohledu na rozdílnosti jejich politických a sociálních konceptů. V moderní demokratické kultuře 21. století by požadavek "méně byrokracie a více transparentnosti" ve správě státu měl být opravdovou samozřejmostí, na které se shodnout by neměl být, alespoň doufám, žádný problém. Stále rychlejší rozvoj informačních technologií spolu s řadou pozitivních mezinárodních zkušeností by potom měl tyto zásady relativně snadno uvádět v život například i v okruhu zemí Visegrádské čtyřky.

Jsem přesvědčen, že k této vizi přispěje svým dílem i toto setkání.

Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky