ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Zdravice Jiřího Paroubka účastníkům konference ISSS/LORIS/V4DIS 2006

Jiří Paroubek, předseda vlády ČR

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zdravím vás u příležitosti zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se v letošním roce koná již podeváté. V současné době je největší akcí svého druhu v nových členských zemí Evropské unie. Jsem přesvědčen, že mohu přivítat jak představitele vlády, parlamentu, ústředních orgánů, hejtmany, primátory a starosty měst a obcí, zkrátka účastníky z oblasti veřejné správy, pro které přiblížení informací obyvatelstvu není jen heslem, ale každodenní prací, kterou se snaží zlepšit a zjednodušit přístup občanů k informacím.

Věřím, že i letošní konference přispěje k získání a výměně potřebných informací nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni a prohloubí i spolupráci České republiky se zeměmi Visegrádu.

Sám jsem se jednání konference v předchozích letech rád zúčastnil a přiznám se, že její náplň obohatila moje zkušenosti s realizací informační politiky státu.

Přeji všem domácím i zahraničním účastníkům úspěšné jednání, bohatou výměnu zkušeností, navázání dobrých pracovních kontaktů -- vše s cílem zlepšení a zjednodušení toku informací od veřejné správy k občanovi.

Jiří Paroubek, předseda vlády ČR