ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Visegrádská konference V4DIS 2006

V letošním roce se potřetí uskuteční v rámci ISSS také konference Visegrad Four for Developing Information Society -- V4DIS 2006. Poprvé proběhla za podpory Mezinárodního visegrádského fondu v roce 2004.

Již při prvním ročníku se projekt "DIS-V4" setkal se značným zájmem u pracovníků státní správy, samospráv i u představitelů asociací municipalit a regionů. Nejenom u nás, ale i na Slovensku, v Maďarsku a Polsku se dále rozvíjí a rozšiřuje úspěšně v hlavních tématech. Partnery projektu DIS-V4 2006, řízeného Sdružením Český zavináč, jsou Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Maďarské národní sdružení místních samospráv (TÖOSZ) a polská Alfa Omega Foundation.

Účastníci předchozích dvou ročníků této v zemích Visegrádu největší akce v oblasti eGovernmentu si plně uvědomili a docenili význam, jaký může mít mezinárodní výměna zkušeností z oblasti informatizace veřejné správy, zejména jedná-li se o země se společnými historickými zkušenostmi, podobným ekonomickým potenciálem. Všechny země Visegrádu se v roce 2004 staly novými členy Evropské unie a musí řešit obdobné problémy. Hledání společných postupů a koordinace při přípravě nových projektů v oblasti aplikace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě mohou být mnohem efektivnější.

Těžiště programu -- eGovernement

Třetí ročník konference V4DIS 2006 se uskuteční pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, premiéra Jiřího Paroubka a ministryně informatiky Dany Bérové. Svou účast na jejím zahájení přislíbil také eurokomisař Vladimír Špidla. Delegace účastníků ze zemí Visegrádské čtyřky budou složeny z členů parlamentů, zástupců státních orgánů a představitelů krajů, měst a obcí. Jako každý rok nebudou mezi účastníky chybět ani firemní odborníci z těchto zemí.

Těžiště programu spočívá v problematice eGovernementu a elektronických služeb pro občany. Projednávat se budou portálová řešení, elektronické registry, otázky internetu jako nástroje spolupráce zemí V4 na národní, regionální i lokální úrovni, a pochopitelně také ochrana informačních systémů.

Ke specifickým tématům pak bude patřit problematika využití ICT v cestovním ruchu (eTourismus), o níž byl velký zájem již v loňském roce. V rámci tohoto bloku se budou prezentovat otázky Portálu V4 v propagaci destinací, národních a regionálních turistických portálů, význam internetové propagace státu jako turistické destinace, kvality informačních systémů v cestovním ruchu a další.

Rovné příležitosti

Zcela novým bude v tomto roce téma Genderová problematika v eGovernance, tedy využití internetu pro podporu rovných příležitostí. V rámci tohoto konferenčního bloku, který uvede Dana Bérová se uskuteční mj. mezinárodní setkání starostek z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska.

Řada účastníků konference V4DIS se setkává již v neděli v Praze a týž den večer se pak v Hradci Králové setkávají představitelé asociací municipalit visegrádských a dalších zemí s představiteli Evropské komise a evropských sítí. Toto setkání slouží především k výměně zkušeností, a také letos bude mít velmi pracovní ráz.

Významnou úlohu v porovnání "best practices" sehrává také mezinárodní soutěž EuroCrest o nejlepší web města, obce či regionu nebo nejlepší elektronickou službu. Finále, vyhodnocení a ocenění vítězů pravidelně probíhá právě v rámci hradecké konference. V letošním roce bude jedním z významných kriterií hodnocení právě aspekt kvality turistické prezentace obce, města nebo kraje na jejich webu.