ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Cestovní ruch bude jedním z důležitých témat konference ISSS

"Při jednání o rozvoji ICT technologií ve veřejné správě a diskusích o aktuálním vývoji e-governmentu samozřejmě nemůžeme opominout ani roli moderních technologií v cestovním ruchu, problematiku zpřístupňování co největšího množství kvalitních informací a nových elektronických služeb pro domácí i zahraniční turisty. Bez úzké spolupráce mezi celostátní úrovní, regiony, obcemi a podnikateli v cestovním ruchu není další rozvoj v této oblasti myslitelný" říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS.

Právě konference ISSS má všechny předpoklady k tomu, aby se stala významným místem setkání pro všechny profesionály z oblasti cestovního ruchu a zároveň důležitou platformou pro výměnu zkušeností nejen s tuzemskými odborníky, ale i se zahraničními hosty a zástupci nejrůznějších organizací a iniciativ z celého světa.

Konference ISSS je tradičně místem vyhlášení výsledků řady prestižních soutěží a předání významných ocenění. Letos se bude již podruhé udílet také "zvláštní cena ministra pro místní rozvoj" za nejlepší turistickou prezentaci. V loňském roce získaly tuto cenu webové stránky obce Velké Žernoseky.

"Právě webové stránky mohou sehrát významnou roli v dalším rozvoji turistického ruchu," dodává Tomáš Renčín. Statistiky jasně ukazují, že až 70 % turistů, především ze zahraničí, používá internet při plánování svých cest, zejména při kongresové turistice. Ale i jiné typy turistických aktivit ukazují na vysoký podíl internetových informací (50 až 60 %). To je opravdu velká výzva pro všechny, do jejichž kompetence prezentace obce, města nebo regionu patří a chtějí rozvíjet cestovní ruch ve svém regionu.

Vedle typických témat, jako jsou e-government, rozvoj a zkvalitňování využití ICT ve veřejné správě, geografické informační systémy přinese e-turismus řadu podnětných informací. Ministerstvo pro životní prostředí například bude mj. prezentovat svou představu o tom, jak má vypadat ekologicky šetrný cestovní ruch. Konference ISSS 2006 bude opět o jeden tématický rozměr významnější.