ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Rozhovor s ministryní informatiky Danou Bérovou

Dana Bérová, ministryně informatiky ČR
Jak se ministerstvo připravuje na konferenci ISSS?
Konference Internet ve státní správě a samosprávě je jedna z velmi důležitých konferencí, na které se ministerstvo pečlivě připravuje. Zejména je to proto, že cílovou skupinu účastníků tvoří pracovníci veřejné správy, kteří se ve své každodenní práci zabývají informatikou a to je skupina, kterou potřebujeme oslovit.
Které cíle sledujete účastí na jednání konference?
Vidím ty cíle ve dvou rovinách. Jednak se chceme zúčastnit obecné diskuze o roli informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě a druhým cílem je představení našich projektů, které jsou připraveny nejenom pro pracovníky státní správy a samosprávy, ale i pro občany.
Jak se to projeví v programu jednání?
Stejně jako v minulém roce bude mít Ministerstvo informatiky v úterý dopoledne samostatný blok přednášek v Malém sále. Kromě toho samozřejmě zástupci resortu budou vystupovat i v dalších tématických blocích, které po oba dny poběží v kongresovém centru.
Které konkrétní okruhy byste chtěla připomenout?
Budeme se znovu věnovat Portálu veřejné správy, který se stále rozrůstá, přibývá v něm počet služeb i řešených životních situací. O tom hodláme podrobně informovat, ale také bychom rádi získali zpětnou vazbu k tomuto projektu. Připravuje se zadání veřejné obchodní soutěže na komunikační infrastrukturu veřejné správy a o tom chceme informovat. Vláda schválila Národní strategii informační bezpečnosti, zpracováváme k tomu akční plán, který se týká i orgánů veřejné správy.
Jsou některé oblasti širšího dosahu, o kterých se bude hovořit?
Ano, jedná se o několik nadresortních projektů. Například registr živnostenského podnikání, který přechází do rutinního provozu. Dalším velkým projektem je jednotný systém dopravních informací, na kterém se podílíme spolu s ministerstvem dopravy, což je projekt velmi potřebný.
Na které okruhy otázek byste ještě upozornila?
Určitě bude velký zájem o aplikace, které souvisejí s geoinformacemi, protože mapová část portálu veřejné správy je jednou z nejnavštěvovanějších. Úplně nová bude diskuze o otevřeném software (Open Source) a zaujme i diskuze o záležitostech, které souvisí s rovností mužů a žen v informatice. V neposlední řadě to budou i informace o dotacích na rozvoj vysokorychlostního internetu, které v době konference již budou známy a mnoho lidí bude zajímat diskuze o tom, jak by měl vypadat přechod k digitálnímu vysílání.
Jak vidíte perspektivní otázky rozvoje informatiky?
Debata na téma jak dále pokračovat v rozvoji informatiky ve veřejné správě bude určitě zajímavá. Řada projektů se podařila, ale politici se budou muset zamyslet nad tím, co od veřejné správy očekávají, jak definovat její úkoly a cíle, protože sami informatici to nedokáží.