ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Program

Sborník příspěvků

neděle, 26. března

Praha
Příjezd zahraničních účastníků, přivítání v Praze
Aquacentrum městských lázní (Hradec Králové)
20.00   Zvláštní uvítací program (vstup pouze v plavkách)
přípitek na přivítanou s primátorem města Hradec Králové Oldřichem Vlasákem
v rámci tohoto programu je pro Vás připravena kromě možnosti plavání též netradiční zábava ve vodě i na vodě

pondělí, 27. března

Velký sál
10.00   Zahájení konference
Oldřich Vlasák, primátor města Hradec Králové
Pavel Mertlík, místopředseda vlády ČR
10.15   Státní informační politika v ČR
Pavel Mertlík, místopředseda vlády ČR
10.45   Iniciativa "e-Europe -- Informační společnost pro všechny"
Jorg Wenzel, výkonný ředitel ISAC, Evropská komise
11.30   Podpis deklarace "Global Cities Dialogue"
starosty a primátory významných měst střední a východní Evropy za účasti významných představitelů Evropské komise a asociace Telecities
Jan Kasl, čestný předseda SMO ČR, hlavní město Praha, ČR
Mariella Gramaglia, město Řím, Itálie
PowerPoint prezentace (82 kB)Alfonso Molina, The University of Edinburgh
Bruno Peters, Antverpy
Jorg Wenzel, Evropská komise a další
12.30   oběd
14.30   Státní administrativa ve věku Internetu -- e-government
Reforma veřejné správy USA Francis A. McDonough
PowerPoint prezentace (456 kB)Informační technologie ve švédské veřejné správě Britta Johansson
Podpora elektronickému obchodu ze strany státu přinese prosperitu celému národu Keith Chapple
Státní administrativa ve věku Internetu (panelová diskuse)
Ivan Langer, Vladimír Mlynář, Stanislav Gross, Parlament ČR
Yvonne Strecková, MV ČR
Zbyšek Bahenský, Ondřej Felix, SPIS
16.00   přestávka
16.30   volno, příprava na večer
Malý sál
13.00   KPNQwest Czechia, nová a zároveň tradiční značka kvality
Ing. Michael Hartman, ředitel KPNQwest Czechia, s. r. o. (Eunet Czechia)
13.30   E-goverment a Novell
Ing. Aleš Kučera, Novell-Praha, s. r. o., ředitel
14.00   Moderní společenství -- výhody informační společnosti
Ing. Ondřej Felix, CSc., Director Public Services CEE & CIS
14.30   Seminář Místní a regionální informační společnost, East-West Telecities Seminar
zahájení
Oldřich Vlasák, primátor Hradce Králové a místopředseda SMO ČR
Alexander Kratochvíl, ÚSIS ČR
Mariella Gramaglia, město Řím a prezidentka Telecities
15.00   Principy e-commerce ve veřejné správě
Legislativní problematika veřejné správy na internetu, situace v EU Florence de Villenfagne, Belgie
PowerPoint prezentace (89 kB)Přehled právních požadavků pro užití internetu ve veřejné správě ČR Vladimír Smejkal, ČR
e-shop města Helsinki Raija Ollikainen, Finsko
16.30   E-government
Projekty na podporu elektronické demokracie v ČR František Dohnal, ČR
Elektronická demokracie v Portugalsku Anabela Pedroso, Portugalsko
Komunikace radnice--občan v Gdaňsku Wieslaw Patrzek, Polsko
Unifikovaný informační systém Juris Mikelsons, Riga, Lotyšsko
PowerPoint prezentace (1206 kB)Barcelona on-line: one stop shop Francesc Sans Estrada, Barcelona, Španělsko
17.30   Závěry z prvního dne semináře Telecities
Představení soutěží Global Junior Challenge
a
Stockholm Challenge Award
Přednáškový sál
12.40   Tisková konference Global Cities Dialogue
13.45   Business Process Optimization & Pracovní postupy na městských úřadech
Wolfgang Grundei, Unisys Austria
16.10   Zkušenosti se zavedením integrovaného informačního systému MěÚ Luhačovice
Ing. Čapek, MěÚ Luhačovice, Ing. Hanzl, Triada
17.00   Setkání poslanců s novináři (uzavřené)
Eliščin sál
16.30   PVT řešení pro municipality
Martin Kolařík, obchodní ředitel PVT
17.00   Elektronický obchod: budoucí vývoj a jeho vliv na fungování společnosti
Ing. Pavel Komárek, Internet Strategy Director, Intel Czech
Jednací sál
16.00   Nové způsoby licencování software
Pavel Nemrava, obchodní ředitel Software602
16.30   Sekce okresních úřadů a magistrátních měst I.
odborné přednášky a diskuse o stavu využívání Internetu na OkÚ a magistrátech
PowerPoint prezentace (344 kB)Koncepce budování informačních systémů veřejné správy -- hlavní úkoly MV ČR (15")
Ing. Svatopluk Herzán, CSc., MV ČR
Aplikace GIS na Internetu a Intranetu v podmínkách OkÚ Děčín (15")
Petr Pohořelý, OkÚ Děčín
Prezentace geografických dat prostřednictvím Internetu/Intranetu na OkÚ Uherské Hradiště (15")
RNDr. Ivo Skrášek, OkÚ Uherské Hradiště, Ing. Zdeněk Pokorný, VARS Brno
Úvaha o možnosti využití prvků IS OkÚ v budoucích orgánech Pardubického kraje (10")
Ing. Martin Halámka, OkÚ Pardubice
Využití Intranetu v podmínkách OkÚ Česká Lípa (10")
Ing. Jiří Kočí, OkÚ Česká Lípa
Prezentace regionu prostřednictvím Internetu a CD-ROM (10")
Ing. Zdeněk Chlup, OkÚ Karviná
PowerPoint prezentace (151 kB)Jednotný digitální polohopis okresu (15"), Ing. Karina Uhlíková, CSc., Ing. Roman Gertner, OkÚ Hodonín
řídí Pavel Bureš
Salónky
11.00   Jednání asociace přednostů (uzavřené)
14.30   Možné formy aplikace zákona č. 106 ve státní správě a samosprávě
Vojtěch Stavný, ředitel společnosti Anopress, s. r. o.
16.00   Viszegrádská čtyřka (uzavřené pracovní jednání)
pracovní setkání expertní skupiny pro možnosti využívání informačních systémů ve veřejné správě
ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko
Aldis
20.00   Večerní společenský program
Vyhlášení Českého zavináče (projekt, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti)
Vyhlášení Geoaplikace roku
Vyhlášení Zlatého erbu (nejlepší webovské stránky měst, obcí a regionů)
Společenský program, Yamahoo, raut

úterý, 28. března

Velký sál
8.30   Zahájení 2. dne konference
Shrnutí I. dne konference
Informační systém katastru nemovitostí
(aktuální informace o přípravě implementace, přínosy pro činnost orgánů státní správy a samosprávy, dálkový přístup)
Ing. Karel Večeře, místopředseda ČÚZK

Programová nabídka II. dne konference
Malý sál
9.00   Elektronická infrastruktura Regionů, Obcí a Měst (e-ROM)
Ing. Boris Šraut, konzultant, IBM ČR
9.30   Projekty na podporu informační společnosti
Programy MMR a MK ČR Jiří Hladík, MMR ČR, Koubová, MK ČR
Parthenay, elektronický region Michel Hervé, Francie
Nástroje pro budování e-Europe (Europrix 2000) Stefan Weber, Rakousko
Projekty Erisa Carlos Castro, Extremadura, Španělsko
České fórum pro informační společnost Jiří Zlatuška
10.45   Programy Evropské komise podporující inf. technologie
José Cotta, Evropská komise
11.45   Závěry semináře Telecities
Mariella Gramaglia, Telecities
František Dohnal, SMO ČR
12.00   Na cestě k informační společnosti (kulatý stůl)
E-Europe a situace v zemích EU
Monitoring změn v ČR za uplynulý rok a analýza současného stavu
IT jako klíčové odvětví rozvoje ve světě
Scénáře rozvoje ekonomiky ČR
úvodní projevy:
PowerPoint prezentace (960 kB)Jiří Zlatuška, Masarykova universita Brno
José Cotta, Evropská komise
Mariella Gramaglia, město Řím, Itálie
kulatý stůl:
zástupci státní správy a samosprávy
zahraniční hosté
odborníci z oblasti IT
Přednáškový sál
9.00   Novinářský půlden -- I. blok
PowerPoint prezentace (125 kB)Úvod do problematiky (využití Internetu v novinářské praxi)
Jak to dělámy my (krátká case studies publikování v různém prostředí)
Internet a publikování -- vize budoucnosti
(změny v publikační praxi vyvolané nástupem Internetu)
Jiří Peterka
Ondřej Neff, Neviditelný pes
Computer Press
Jiří Majstr, České noviny
Evžen Vaněk, Veřejná správa Plzeň
IHNED
Petr Koubský
10.45   Novinářský půlden -- II. blok (diskusní blok)
témata: média v době Internetu
klasická média v nové době
etika, morálka, právo
virtuální redakční kolektivy
moderátor Jan Pokorný
Eliščin sál
9.00   Liberalizace telekomunikací v ČR
Nový telekomunikační zákon David Stádník, ČTÚ
Panelová diskuse
témata: neveřejné sítě veřejné správy, společný postup telekomunikačních společností a obcí, pilotní projekty místních sítí, využití kabelové televize pro telekomunikační služby, problematika přístupových sítí
10.30   Business Call
Vladimír Kryštof, Aliatel
10.45   Geografické informační systémy a Internet
Metainformační systém CAGI (15")
Josef Hojdar, Štěpán Kafka, Česká asociace pro geoinformace
Informační infrastruktura a geo. informace v Evropě a u nás (15")
Milan Konečný, Petr Kubíček, Masarykova universita, Brno, CAGI
Malé ohlédnutí -- vývoj využití GIS ve státní správě v ČR (10")
Milan Marenčák, Česká asociace pro geoinformace
Soutěž Geoaplikace roku 1999 (5")
Eva Pauknerová, Česká asociace pro geoinformace
Prezentace vítězných projektů soutěže Geoaplikace roku 1999 (45")
Diskuse (15")
Jednací sál
9.00   Sekce okresních úřadů a magistrátních měst II.
odborné přednášky a diskuze o stavu využívání Internetu na OkÚ a magistrátech -- pokračování
řídí RNDr. Jana Kratinová
Komunikační služby územních orgánů v podmínkách H. Králové (20")
Ing. Zdeněk Pour, OkÚ Hradec Králové
Informační systém města Plzně (20")
Ing. Stanislav Brož, Správa informačních technologií města Plzně
Ing. Josef Beneš, Plzeňský Holding, a. s.

Okresní datová síť Třebíč (20")
Ing. František Jonáš, CSc., Ing. Jan Pokorný, OkÚ Třebíč
Pilotní projekt "Praha" (5")
Ing. Ladislav Kendík, Magistrát hlavního města Prahy
Praha na Internetu (10")
Ing. Luděk Brož, IMIP
Využití Internetu pro poskytování územně orient. informací (15")
Ing. Jiří Černý, Ing. Luděk Brož, IMIP
10.30   Microsoft Platforma 2000 pro e-government
Zdeněk Jiříček, Microsoft Belgie, Business Developer Manager, EE Gov. Programmes
Jan Toman, Microsoft, s. r. o., Local Government Sales Rep.
Vojtěch Foukal, Microsoft, s. r. o., Internet Customer Unit Manager
11.30   Technické řešení metropolitní sítě Plzeň
Jaroslav Martan, Systems engineer, Cisco Systems
12.00   Seminář informatiků a webmasterů obcí
Zlatý erb -- prezentace oceněných WWW stránek
PowerPoint prezentace (86 kB)Koncepce budování informačních systémů veřejné správy
Veřejné informační služby -- pilotní projekt PHARE
Zákon o svobodném přístupu k informacím a Internet
České fórum pro informační společnost
Desatero správce SW na úřadě
různé
moderátor Tomáš Holenda, MV ČR
Salónky
8.30   Telecities Seminar -- I. blok zasedání pracovních skupin (jednací jazyk angličtina -- přístupno všem účastníkům konference ISSS)
Smart Government, Mr. Martin van Rossum, Den Haag
Electronic Democracy, Ms. Leda Guidi, Bologna
City of tomorrow, Mr. Thorsten Einig, Cologne
9.30   Telecities Seminar -- II. blok zasedání pracovních skupin (jednací jazyk angličtina -- přístupno všem účastníkům konference ISSS)
New Ways of Working--Public Administration to Business--electronic commerce applications Ms. Pamela Finley, Nurnberg Accessibility
New Ways of Working--Public Administration to Consumer/Citizen/Customer/Client-electronic commerce applications Robert de Beukelaar, Antwerp
New Ways of Working-Public Administration to Public Administration-electronic commerce applications Mr. Dave Carter, Manchester
Independent Living Ms. Susan Ng-A-Tham, Den Haag
Aldis
15.00   Předpokládané ukončení konference

 


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/