ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99
Počet přístupů:
1
(od 10. 11. 1998)


Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum AldisSměřujeme vůbec k informační společnosti?

Další ročník dnes již mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě -- ISSS 2000 je za námi. Stejně jako předchozí dva ročníky nezklamal a doufejme, že příznivcům nových směrů v oblasti informačních technologií a informační společnosti přinesl i nové poznatky. Letošní konference byla z mnoha důvodů mimořádně významná, a to nejen kvůli rekordní účasti, jež předčila veškerá očekávání. Počet přítomných se totiž vyšplhal ke třinácti stovkám, přičemž nezanedbatelné bylo i zastoupení zahraničních delegátů. Důvodem, kvůli kterému na konferenci přijelo téměř sto účastníků z celkem třiadvaceti zemí světa, byl bezesporu seminář TeleCities.

Evropská iniciativa eEurope versus státní politika ČR

Představitel Evropské komise Jörg WenzelProgram letošní konference se soustředil na nejnovější aktivitu Evropské unie, která vytyčuje strategické cíle hospodářského rozvoje Evropy pro následující léta a na vztah této strategie k politice vlády České republiky. Zároveň byla konference příležitostí k prezentaci projektů a programů z různých zemí a v neposlední řadě i k navázání kontaktů mezi volenými politickými představiteli měst a obcí, vládními úředníky a odborníky z oblasti informačních technologií. Účastníci měli možnost porovnávat vývoj informačních technologií v několika státech Evropy se zvláštním zaměřením na kandidátské země a seznámit se s programy i projekty Unie financovanými Evropskou komisí, které umožňují účast partnerů i z nečlenských zemí Evropské unie. Pro řadu měst ze zemí střední a východní Evropy se tím otevřela příležitost najít jak partnery pro projekty, tak nalézt odpovědi na řadu otázek.

Hradecká výzva

V průběhu konference, v rámci slavnostního pondělního večera, byly vyhlášeni a oceněni vítězové letošních soutěží Český zavináč, Zlatý erb a Geoaplikace roku. Na závěr slavnostního večera vyzval primátor Hradce Králové Oldřich Vlasák národní asociace všech evropských zemí k uspořádání podobných soutěží jako je Zlatý erb, které by mohly motivovat města a obce k používání informačních technologií při rozvoji elektronické demokracie. Jenom dokonalé využívání informačních systémů včetně Internetu může do rozhodovacích procesů veřejné správy přinést větší otevřenost a průhlednost, a tím přispět k podpoře demokratických mechanismů.

Starostové po slavnostním podpisovém ceremoniáluGlobal Cities Dialogue -- Globální dialog měst

Velmi významným bodem letošního ročníku bylo podepsání Helsinské deklarace Global Cities Dialogue. Celkem jedenáct představitelů velkých měst se svým podpisem připojilo k této významné evropské iniciativě. Z našich měst to byla Praha, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a Plzeň, dále pak města Metz, Swarzedz, Katowice, Riga, Vilnius a Martin.

(pokračování)

 


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/