ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Sborník příspěvků

Kompletní sborník ZIP, 4774 kB

Úvod MS Word 97, 55 kB ZIP, 22 kB
František Dohnal

Informační společnost -- města a Globální dialog měst MS Word 97, 63 kB ZIP, 18 kB
Alfonso Molina

Reformovaná veřejná správa USA MS Word 97, 128 kB ZIP, 32 kB
Francis A. McDonough

Osobní vize světa ve třetím tisíciletí MS Word 97, 64 kB ZIP, 19 kB
MUDr. Mgr. Ivan Langer

Právní otázky využití Internetu orgány veřejné správy MS Word 97, 60 kB ZIP, 18 kB
Florence de Villenfagne

Elektronický podpis v EU a v České republice MS Word 97, 85 kB ZIP, 25 kB
doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc.

Digitální služby ve městě Helsinki MS Word 97, 88 kB ZIP, 22 kB
Raija Ollikainen

Projekty podporující rozvoj informační společnosti a e-demokracie v ČR MS Word 97, 52 kB ZIP, 16 kB
Ing. František Dohnal

Wirtualny Urząd Miasta (WUM) -- Virtuální radnice MS Word 97, 59 kB ZIP, 17 kB
Wieslaw Patrzek

Veřejná správa, občané a Internet MS Word 97, 119 kB ZIP, 71 kB
Mgr. Jiří Remr

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy z pohledu Ministerstva vnitra ČR MS Word 97, 60 kB ZIP, 17 kB
Ing. Svatopluk Herzán, CSc.

Geografický informační systém okresního úřadu Děčín MS Word 97, 67 kB ZIP, 20 kB
Ing. Radek Tekeljak, Ing. Pavel Sochor, Petr Pohořelý

Adresní lokalizační systém v prostředí intranetu OkÚ Uherské Hradiště MS Word 97, 66 kB ZIP, 19 kB
RNDr. Ivo Skrášek

Prezentace regionu prostřednictvím Internetu a CD-ROM MS Word 97, 52 kB ZIP, 15 kB
Ing. Zdenek Chlup

Projekt "Sítě 2000" MS Word 97, 81 kB ZIP, 23 kB
Ing. Karina Uhlíková, CSc. a Ing. Roman Gertner

Informační systém města Plzně (ISMP) MS Word 97, 748 kB ZIP, 191 kB
Ing. Josef Beneš a Ing. Stanislav Brož

Význam informačních technologií pro podporu procesů ve veřejné správě MS Word 97, 77 kB ZIP, 22 kB
Ing. František Jonáš, CSc.

Procesy ve veřejné správě (Reengineering veřejné správy) MS Word 97, 71 kB ZIP, 20 kB
RNDr. Pavel Bureš, Mgr. Vladimír Chýský

Informační systém katastru nemovitostí MS Word 97, 55 kB ZIP, 16 kB
Ing. Karel Večeře

Program obnovy venkova -- internetovské projekty MS Word 97, 115 kB ZIP, 26 kB
Ing. Jiří Hladík

Projekt Veřejné informační služby knihoven (VISK) -- součást Akčního plánu realizace státní informační politiky MS Word 97, 85 kB ZIP, 23 kB
PhDr. Michal Hora

Veřejné knihovny a Internet MS Word 97, 120 kB ZIP, 27 kB
Mgr. Blanka Koubová

České forum pro informační společnost MS Word 97, 116 kB ZIP, 27 kB
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Aktivním občanstvím k rozvoji města -- zkušenosti z Parthenay MS Word 97, 82 kB ZIP, 24 kB
Michel Hervé

Na cestě k informační společnosti MS Word 97, 221 kB ZIP, 56 kB
Jaroslav Winter a PhDr. Irina Zálišová

Přísliby a rizika informační společnosti MS Word 97, 3228 kB ZIP, 1373 kB
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Internet a novináři -- úvod do problematiky MS Word 97, 69 kB ZIP, 20 kB
RNDr. Ing. Jiří Peterka

Zprávy "den předem" MS Word 97, 71 kB ZIP, 21 kB
Jiří Majstr

Cesta ke Zlatému erbu MS Word 97, 122 kB ZIP, 29 kB
Ing. Evžen Vaněk

Lokální je globální, noviny jsou televize -- a naopak MS Word 97, 97 kB ZIP, 26 kB
Petr Koubský

Liberalizace telekomunikací v České republice MS Word 97, 165 kB ZIP, 55 kB
Ing. David Stádník

Metainformační systém CAGI MS Word 97, 71 kB ZIP, 21 kB
Josef Hojdar, Štěpán Kafka

Informační infrastruktura a geografické informace v Evropě a u nás MS Word 97, 54 kB ZIP, 19 kB
RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Malé ohlédnutí MS Word 97, 59 kB ZIP, 18 kB
Ing. Milan Marenčák

Soutěž Geoaplikace roku 1999 MS Word 97, 49 kB ZIP, 17 kB
Ing. Eva Pauknerová, CSc.

Přístup státu k budování informačních systémů veřejné správy MS Word 97, 56 kB ZIP, 18 kB
Ing. Tomáš Holenda

Projekt Veřejných informačních služeb -- PHARE MS Word 97, 62 kB ZIP, 18 kB
Ing. Martin Lukáš

Standard ISVS pro zřízení a provoz atestačních středisek MS Word 97, 69 kB ZIP, 20 kB
Ing. Jaroslav Kokeš

Komise pro informační systémy měst a obcí při Svazu měst a obcí ČR MS Word 97, 56 kB ZIP, 22 kB
Ing. Tomáš Holenda

Globální dialog měst -- výzva dnešní doby MS Word 97, 48 kB ZIP, 16 kB

Helsinská deklarace MS Word 97, 66 kB ZIP, 32 kB

eEurope -- informační společnost pro všechny MS Word 97, 161 kB ZIP, 40 kB

Akční plán realizace státní informační politiky MS Word 97, 202 kB ZIP, 42 kB

Soutěž Zlatý erb 2000 MS Word 97, 542 kB ZIP, 144 kB

Čeký zavináč MS Word 97, 68 kB ZIP, 25 kB

Geoaplikace roku MS Word 97, 63 kB ZIP, 25 kB

Stockholm Challenge Award MS Word 97, 57 kB ZIP, 19 kB

Europrix MultiMediaArt 2000 MS Word 97, 54 kB ZIP, 16 kB


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/