ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

Primátoři přijeli do Hradce Králové připojit se ke Globálnímu dialogu měst

V rámci konference Evropská informační společnost v listopadu 1999 se starostové a další představitelé měst z různých částí světa setkali v Helsinkách, aby vyhlásili Globální dialog měst. Úvodní projev měl evropský komisař pro informační technologie Erkki Liikanen.

Dne 27. března v Hradci Králové se podpisovou ceremonií připojila města Praha, Hradec Kralové, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Swarzedz, Metz, Riga, Vilnius, Katowice a Martin.

Globální dialog měst je strategická iniciativa započatá organizacemi TeleCities a Stockholm Challenge Award, podporovaná Centrem pro aktivity informační společnosti Evropské komise. Předpokládá otevřený rámec pro spolupráci všech měst, aby bylo možné budovat informační společnost založenou na udržitelném rozvoji bez sociální diskriminace.

Vychází z předpokladu, že města hrají klíčovou roli při rozvoji informační společnosti. Jsou geografickými, politickými, socioekonomickými a kulturními jednotkami, kde žijí a pracují miliony lidí, které každodenně požadují svá práva jako občané a spotřebitelé. Jsou tváří v tvář konfrontována s množstvím detailních problémů, změn a příležitostí vykonávat veřejnou správu a služby s větší efektivností.

Dnes je většina měst světa teprve na začátku informační společnosti, kdy je důležité učení. Nyní existuje příležitost povýšit tento proces sdílením znalostí a zkušeností, kdy se soukromý sektor i veřejná správa stávají partnery v záležitostech řízení a zkušeností přímo souvisejících s městy.

Přímá účast starostů v Dialogu zajišťuje vážnost a politickou autoritu. Města jsou vyzývána, aby hrála skutečně vedoucí roli přispívajíce konkrétními akcemi a zavazujíce sebe sama, aby pokročila s vizí Dialogu jako plnohodnotné iniciativy pro informační společnost. Iniciativy jako Globální obchodní dialog jsou zvány ke spolupráci, jejímž cílem je společný přínos občanům, obcím, měst a soukromému sektoru lokálně i celosvětově.

Dialog je pozvánka ke společnému  učení a práci pro užitek celosvětové trvale se rozvíjející informační společnosti. Je to pozvánka k budoucnosti.

Některé konkrétní aktivity Globálního dialogu měst byly již realizovány vzápětí po podpisu helsinské deklarace. Jsou to:

  • Stockolm Challenge Award, organizovaná Městem Stockholm, 5. června 2000;
  • Cena První tematické konference Vzdělání a informační společnost, The Global Junior Challenge, organizovaná Městem Řím, 5. prosince 2000;
  • Setkání starostů pro podporu a vývoj Globálního dialogu měst, Brémy, 1. 6. 2000;
  • Mezinárodní konference Lidé, města a nová informační ekonomika -- strategie pro růst zaměstnanosti v Evropě, Helsinki, 7.--8. 12. 2000

Text Helsinské deklarace najdete zde.


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/