ISSS--Local and regional information society March 23--25, 2003
Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Congress Centre Schema -- 1st floor

2nd floor, 3rd floor

Ministerstvo vnitra ČR Geodis Brno, spol. s r. o. HiPro, s. r. o. Česká pošta, s. p. AutoCont OnLine, a. s. ADA, s. r. o., Atestační středisko IS PragoNet, a. s. ProCa, s. r. o. BMI sdružení Střední škola aplikované kybernetiky, s. r. o. Globe Internet, s. r. o. Macron Software, spol. s r. o. Geodézie Krkonoše, s. r. o. Sedláček Svatopluk, Ing. Česká vydavatelská pro internet Hydrosoft Veleslavín, s. r. o. MiCoS Coftware, s. r. o. NESS Czech, s. r. o. SODAT Software, spol. s r. o. ASPI Publishing, s. r. o. Sdružení pro informační společnost Olympus C&S, spol. s r. o. SAGIT (nakladatelství) Eliščin sál Jednací sál Pavilón projektů