ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

Informační technologie -- nástroj rozvoje demokracie -- "Hradecká výzva"

Během konference Internet ve státní správě a samosprávě 2000 konané v Hradci Králové ve dnech 26.--28. března 2000 byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší webovskou stránku měst a obcí České republiky "Zlatý erb".

Města a obce České republiky, reprezentované Svazem měst a obcí ČR jako vyhlašovatelem soutěže, si uvědomují význam informačních technologií nejen jako hnacího motoru ekonomiky a prosperity, ale také jako nástroje rozvoje demokratické společnosti. Informační a komunikační technologie neslouží pouze k podpoře elektronického obchodu, ale také k volnému přístupu k informacím týkajícím se života obce a regionu a politickým rozhodovacím procesům. Významně tak přispívají k otevřenosti a transparentnosti veřejné správy.

Při vyhlašování vítězů soutěže "Zlatý erb" vyzval primátor Hradce Králové Oldřich Vlasák města a obce všech evropských zemí a jejich národní asociace k organizaci obdobných národních soutěží, pro podporu informačních a komunikačních technologií v činnosti samosprávných orgánů jako prostředků rozvoje elektronické demokracie.

Hlavním cílem výzvy je možnost ocenit využití informačních a komunikačních technologií městy a obcemi Evropy jako nástroje prohloubení demokratických mechanismů, a to zejména v těchto oblastech:

  • transparentnost rozhodování volených orgánů
  • stupeň informování veřejnosti
  • rozsah participace veřejnosti na přípravě rozhodnutí ovlivňujících každodenní život obce

Nejlepší zkušenosti ze všech evropských zemí budou prezentovány na příštím ročníku konference "Internet ve státní správě a samosprávě 2001".


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/