ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

Konference Internet ve státní správě a samosprávě -- ISSS 2000

Ve dnech 27. a 28. března 2000 proběhla v Hradci Králové (Česká republika) konference Internet ve státní správě a samosprávě -- ISSS 2000. Byl to již třetí ročník této významné a svého druhu jediné akce, jíž se letos zúčastnilo téměř 1300 zájemců z celkem 22 zemí (Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Francie, Velká Británie, Řecko, Bosna a Hercegovina, Švédsko, Finsko, Itálie, USA, Litva a Lotyšsko a další). Překvapivý byl i počet zahraničních účastníků, jež se blížil celé stovce.

Program letošní konference se soustředil na nejnovější aktivitu Evropské unie, která vytyčuje strategické cíle hospodářského rozvoje Evropy pro následující léta a na vztah této strategie k politice vlády České republiky. Zároveň byla konference příležitostí k prezentaci projektů a programů z různých zemí a v neposlední řadě i k navázání kontaktů mezi volenými politickými představiteli měst a obcí, vládními úředníky a odborníky z oblasti informačních technologií. Účastníci měli možnost porovnávat vývoj informačních technologií v několika státech Evropy se zvláštním zaměřením na kandidátské země a seznámit se s programy i projekty Unie financovanými Evropskou komisí, které umožňují účast partnerů i z nečlenských zemí Evropské unie. Pro řadu měst ze zemí střední a východní Evropy se tím otevřela příležitost najít jak partnery pro projekty, tak nalézt odpovědi na řadu otázek.

V rámci konference se konal seminář organizace TeleCities, poprvé v zemích střední a východní Evropy, který byl pořádán společně s Úřadem pro státní informační systém ČR a Svazem měst a obcí České republiky. Na slavnostní ceremonii byla v průběhu akce podepsána Helsinská deklarace Global Cities Dialogue, k níž se na konferenci svým podpisem připojili představitelé velkých měst z celkem jedenáct měst (Praha, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Martin, Katowice, Svarzedz, Metz, Riga a Vilnius).

Obdobně jako v minulých ročnících konference byli i letos vyhlášeni a oceněni vítězové soutěže o nejlepší webovskou stránku prezentující města a obce České republiky na Internetu -- Zlatý Erb. Cenu získalo město Jihlava a obec Šebetov (okr. Blansko). Ocenění za nejvýznamnější počin státní administrativy v oblasti podpory informační společnosti -- Český zavináč si odnesli zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt "Digitální knihovna Český parlament". Cenu za nejlepší Geoaplikaci roku vyhrály projekty: PUKNi 5.0G -- prohlížení popisných dat katastru nemovitostí (SPI) včetně digitálních map různých formátů vytvořený ve spolupráci akciové společnosti Foresta a Ministerstva zemědělství ČR v kategorii A (státní správa s celostátní působností), Veřejná ověřovací prezentace územního plánu velkého územního celku Pražský region, na jehož tvorbě se podíleli pracovníci Ústavu územního rozvoje (nyní Institut regionálních informací, spol. s r. o.) a odbor územního plánování MMR ČR v kategorii B (státní správa s regionální působností). V kategorii C (územní samospráva) to byl projekt Informační podpora Centra tísňových volání integrovaného záchranného systému v Ostravě od Mediumsoft , a. s., a Magistrátu města Ostravy, Hasičského sboru MO, Městské policie Ostrava, Policie ČR a Zdravotnické ZS Ostrava.

Na závěr slavnostního večera vyzval primátor Hradce Králové Oldřich Vlasák národní asociace všech evropských zemí k uspořádání podobných soutěží jako je Zlatý erb, které by mohly motivovat města a obce k používání informačních technologií při rozvoji elektronické demokracie. Jenom dokonalé využívání informačních systémů včetně Internetu může do rozhodovacích procesů veřejné správy přinést větší otevřenost a průhlednost, a tím přispět k podpoře demokratických mechanismů.


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/