ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

Zlatý erb 2000 -- soutěž o nejlepší internetové stránky měst a obcí České republiky

Letos již podruhé byli vyhlášeni a oceněni vítězové soutěže o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů Zlatý erb 2000. Vyhlašovatelem je Svaz měst a obcí České republiky v rámci střediska Města a obce online.

Cílem soutěže je podpořit využívání internetu pro poskytování informací orgány územních samospráv a prezentaci měst a obcí České republiky.

Porota letos hodnotila obsažnost, aktuálnost a výtvarné zpracování přihlášených domovských stránek. Soutěžilo se ve třech kategoriích: města, obce (přesněji obce, které nejsou městy) a regiony. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v rámci konference ISSS 2000 konané v Hradci Králové.

Hlavní cenou soutěže byl digitální záznamník firmy Olympus a kancelářský balík Office 2000 Premium od společnosti Microsoft. Vítězové získali vyšívanou zástavu se znakem soutěže (od fy Velebný & Fam), diplomy a další hodnotné ceny (systém VISMO a software od společnosti TRIADA).

 Do soutěže se letos přihlásilo 134 municipalit, z toho 63 obcí, 65 měst. Nově se hodnotily i internetové stránky šesti regionů.

Finalisty soutěže se staly obce Bohuňovice, Malá Úpa a Šebetov. Za města pak Jihlava, Krnov a Most.

Odborná porota udělila hlavní cenu za nejlepší internetovou stránku v kategorii obce Šebetovu (okr. Blansko), v kategorii měst Jihlavě. Porotci kromě hlavních cen vyhodnotili i město Most za důslednost při zveřejňování informací a ocenili jej "Zvláštní cenou odborné poroty". Další zvláštní cenu odborné poroty získalo sdružení obcí CHOPOS v kategorii Regiony, kde letos nebyla udělena hlavní cena.

Ředitel soutěže

 • Ing. Jiří Hladík, ředitel úřadu Ministerstva pro místní rozvoj

Čestný výbor

Ing. Marie Bednářová, ředitelka Nadace FPMS

 • Oldřich Kužílek, režisér
 • Vladimír Mlynář, poslanec PSP ČR
 • Ondřej Neff, nezávislý publicista, vydavatel Neviditelného psa
 • Ing. Jaromír Schling, poslanec PSP ČR
 • Yvonne Strecková, náměstkyně ministra vnitra

Odborná porota

 • Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany
 • Dagmar Fialová, tajemnice Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií
 • Ing. Vladimír Glaser, pečovatel regionálních škol obnovy venkova
 • Ing. Tomáš Holenda, vedoucí odd. informačních služeb, odb. informatizace veřejné správy MVČR
 • Jakub Holý, redaktor časopisu Internet
 • PhDr. Jiří Chum, redaktor časopisu Veřejná správa
 • Radomír Klíma, město Havlíčkův Brod, MuNet
 • Petr Koubský, šéfredaktor časopisu Inside
 • PhDr. Miroslava Matoušová, první zástupkyně ředitele odboru spojení a informatiky MVČR
 • Jiří Peterka, nezávislý publicista
 • Ing. Jana Voldánová, manažerka projektů a komunikace Nadace FPMS ČR

Realizace

 • Ing. Jan Savický, ředitel střediska Města a obce online

Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/