ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

Vyhlášení soutěže o cenu Český zavináč

Již podruhé bude letos v rámci konferenci Internet ve státní správě a samosprávě vyhlášen vítěz soutěže Český zavináč. Jejím cílem je ocenit vynikající projekt, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti zejména s přihlédnutím k potřebám státní správy a samosprávy.

V loňském roce, tedy v prvním ročníku této soutěže, si toto ocenění odnesl ministra spravedlnosti Otakar Motejl, a to za mimořádný počin -- zpřístupnění obchodního rejstříku na síti Internet a také za dlouhodobě otevřený přístup nositele tohoto ocenění k potřebám široké veřejnosti. Nezávislá porota rozhodla, že vítězem letošního druhého ročníku této soutěže se stává

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
za projekt

Digitální knihovna "Český parlament"

Digitální knihovna "Český parlament" je společný projekt Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na kterém společně pracují již od roku 1996. Digitální knihovna obsahuje archiv digitalizovaných těsnopiseckých zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti a výběrově také z Českého sněmu a výběr parlamentních tisků za stejné období. Současně jsou do digitální knihovny doplňovány již po třetí volební období nejaktuálnější dokumenty parlamentu. Na internetové adrese http://www.psp.cz/eknih/ má tak široká veřejnost přístup nejen k současným, ale i k historickým materiálům parlamentu, z kterých se může poučit o tom, co se v parlamentu dělo v uzlových momentech naší novodobé historie, např. v letech 1918, 1948, 1968 a 1989.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Projekt Digitální knihovny zjednodušuje a zrychluje přístup široké veřejnosti k materiálům, které jsou v papírové podobě přístupny pouze v několika málo knihovnách a institucích, v úplnosti pak pouze v Parlamentní knihovně. Její návštěvníci se seznámí nejen s vládními a parlamentními návrhy zákonů a jejich důvodovými zprávami, ale dozví se i s jakým výsledkem byly projednány, co kdo k nim řekl, jak hlasoval a jaká usnesení Poslanecká sněmovna přijala.

Díky Digitální knihovně se významným způsobem zprůhledňuje činnost parlamentu. V současné době se ukázalo, ze Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR předešla tímto projektem zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o celé čtyři roky.


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/