ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

Informace o soutěži geoaplikace roku 1999

Soutěž "Geoaplikace roku" vyhlásila CAGI (Česká asociace pro geoinformace) spolu s úsekem pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR a Svazem měst a obcí v listopadu 1999.

Projekty musely splňovat základní požadavek -- funkční informační systém pracující s prostorově vztaženými informacemi, sloužící veřejné správě a přispívající ke zkvalitňující její služby občanům. Soutěž probíhala ve třech kategoriích -- státní správa s celostátní působností (A), státní správa s regionální působností (B) a územní samospráva (C). V každé z kategorií A, B a C je vyhlášen jeden vítězný projekt. Do uzávěrky 15. února 2000 bylo přihlášeno třicet projektů.

Vítězové obdrží cenu Geoaplikace v podobě přírodního krystalu, udělenou CAGI, a roční předplatné časopisu Veřejná správa a dále diplomy, jejichž autorkou je akademická malířka Eva Jandíková. Letos se bude udělovat ještě zvláštní cena poroty, a to za průkopnické řešení.

Diplomy obdrží jak zástupce společnosti, která je tvůrcem na technické části řešení, tak zástupce instituce, která se na vytváření projektu podílela na straně veřejné správy, jako výraz ocenění spolupráce při vytváření i využívání GIS.

V kategorii A zvítězil projekt:

PUKNi 5.0G – prohlížení popisných dat katastru nemovitostí (SPI) včetně digitálních map různých formátů, vytvořený ve spolupráci Foresta SG, a.s.  a Ministerstva zemědělství, odboru informačních a statistických služeb;

v kategorii B projekt:

Veřejná ověřovací prezentace územního plánu velkého územního celku "Pražský region".

Tento projekt vytvořil tým řešitelů a externích spolupracovníků Ústavu územního rozvoje, nyní působících jako Institut regionálních informací, spol. s r.o. s aktivní podporou Odboru územního plánování MMR.

V kategorii C byl nejúspěšnější projekt:

Informační podpora Centra tísňových volání integrovaného záchranného systému v Ostravě, na kterém se podílely Mediumsoft, a. s., a Magistrát města Ostravy, odbor MIS, dále

Hasičský sbor MO, Městská policie Ostrava, Policie ČR a Zdravotnická ZS Ostrava.

Zvláštní cena za průkopnické řešení byla udělena projektu "GeoArchiv" vytvořenému ve spolupráci GEOVAP, spol. s r. o., a Magistrátu města Pardubice. Porota ocenila bezporuchovou a uživatelsky příjemnou správu velkého objemu dat, zahrnujících údaje o 17 druzích technických sítí v Pardubicích a širším okolí; moderní otevřené řešení; i skutečnost, že řešení odpovídá zahraničním trendům efektivní spolupráce městské správy s vlastníky, správci a uživateli infrastruktury.

Pětičlennému čestnému výboru předsedala prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc., náměstkyně ministra vnitra pro reformu veřejné správy. Jeho členy byli doc. Ing. Jan Čapek, CSc.; RNDr. Josef Hojdar; doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.; RNDr. Alexander Kratochvíl, CSc. a RNDr. Jitka Seitlová.

Odborné poroty pro jednotlivé soutěžní kategorie byly pětičlenné, ve složení:

A: Mgr. Miroslav Blažek; Josef Falt; PhDr. Miroslava Matoušová; Ing. Záviš Pexidr, CSc.; Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
B: RNDr. Pavel Bureš; Ing. Milan Marenčák; Ing. Jaroslav Pluhař; RNDr. Ronald Raszka; Ing. Martin Šára
C: Ing. Nora Lebrová; Ivo Lindovský; Ing. Eva Pauknerová, CSc.; Ing.Helena Potůčková; Ing. Jitka Vránová

Pozn.: Technické zázemí pro realizaci soutěže poskytlo vedle CAGI také Sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA. Koordinátorkou soutěže byla Ing. Eva Pauknerová, CSc., členka předsednictva CAGI.


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/