ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Nominace na Geoaplikaci roku 1999

V abecedním pořádku je uvedeno 10 projektů nominovaných do finále soutěže:

  • Atlas životního prostředí v Praze nad souborem vrstev GIS-ŽP
  • GeoArchiv na Magistrátu města Pardubice
  • GIS Okresního úřadu Děčín
  • HeleTAX -- prohlížečka digitálně zpracovaných Lesních hospodářských plánů (LHP) a Lesních hospodářských osnov (LHO)
  • Informační podpora Centra tísňových volání integrovaného záchranného systému v Ostravě
  • LHK SSL 4 -- lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa
  • Modulární gisovské prostředí -- GrafInfo/GIS a LookIn/GIS; MM Opava
  • MURIS -- Městský územně orientovaný informační systém hlavního města Prahy
  • "Pražský region" -- veřejná ověřovací prezentace územního plánu velkého územního celku
  • PUKNi 5.0G -- prohlížení popisných dat katastru nemovitostí (SPI) včetně digitálních map různých formátů

Celkem bylo do soutěže přihlášeno třicet zajímavých projektů, které všechny splnily základní podmínku -- fungující GIS řešení užívané ve veřejné správě.

Děkuji všem, kteří se zapojili -- jako soutěžící, hodnotitelé nebo jako pomocníci. Jsem přesvědčena, že soutěž pomáhá představit CAGI jako odborného partnera v rámci veřejné správy a geografické informační systémy jako důležitý nástroj pro správu území.

Ing. Eva Pauknerová, koordinátorka soutěže

Česká asociace pro geoinformace


Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/