ISSS -- Local and regional information society
29.--30. března 2004
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
Internet ve státní správě a samosprávě
 
Konference ISSS/LORIS/V4DIS

Větší fotografie
Ján Figeľ, poslanec Národní rady SR a budoucí
eurokomisař pro informační společnost a podnikání,
přebírá od členů slovenské delegace, která se
zúčastnila konference ISSS/LORIS/V4DIS, dar
výkonného ředitele konference Tomáše Renčína.
Na obrazovce perníkového notebooku je zobrazen
důležitý odkaz: všechny informace o konferenci
jsou na www.isss.cz.

Vážení přátelé a kolegové,

sedmý ročník konference ISSS/LORIS/V4DIS 2004 skončil a dovolím si podle vašich ohlasů konstatovat, že s úspěchem. Již posedmé jsme se mohli přesvědčit, že problematika informatizace veřejné správy je tématem žhavým, a že právě pořádání takovéto konference je nanejvýš prospěšné a nezbytné. Největší užitek přináší v oblasti koordinace procesů spojených s informatizací na všech úrovních veřejné správy -- státní, regionální i lokální.

O rostoucím zájmu o konferenci i o uznání její potřebnosti svědčí i každoročně se zvyšující zájem o ni. Letošní ročník opět překonal účastí a počtem přednášek i témat, ale také množstvím vystavovatelů, všechny předcházející. Dalo by se dokonce říci, že jsme se dotkli hranice možného, co ještě může Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové pojmout. A myslím, že můžeme být spokojeni, že tato rostoucí kvalita není rozhodně na úkor kvality. Zájmem o konferenci jsme byli nesmírně poctěni a je pro nás zavazující.

Zkvalitnily se také soutěže, jejichž vítězové jsou pravidelně na konferenci vyhlašováni. Pozitivní je tendence pořádat regionální kola těchto soutěží, což rozhodně přispělo k objektivnosti jak Zlatého erbu, tak EuroCrestu, Bibliowebu, Geoaplikacím rokuČeského zavináče.

Naše upřímné poděkování patří všem spolupořadatelům -- hostitelskému městu Hradec Králové, Kraji Vysočina, Hlavnímu městu Praha. V případě mezinárodní části LORIS/V4DIS pak také nemůžeme neocenit významnou podporu, jíž se nám dostalo od InfoDev a Mezinárodního visegrádského fondu.

Zvláštní poděkování patří generálnímu partneru konference České spořitelně, a. s., a všem hlavním partnerům, bez jejichž významné podpory by se konference v takovémto rozsahu a na takové úrovni nemohla vůbec uskutečnit. Nelze zapomenout ani na podíl ostatních partnerských firem, ale i spolupráci se všemi mediálními partnery, která ještě zdaleka nekončí, neboť ti mají před sebou ještě úkol zhodnotit konferenci a předložit její závěry odborné veřejnosti.

ISSS 2004

Nikoli na posledním místě chceme poděkovat také všem účastníkům konference, ať již všem vám, kteří jste tvořili skvělé auditorium, ale pochopitelně i těm z vás, kteří jste byli tvůrci obsahové páteře letošní ISSS/LORIS/V4DIS 2004, tedy všem přednášejícím i moderátorům. Velmi si také vážíme zájmu představitelů Evropské komise i mezinárodních sítí pro rozvoj eGovernmentu, které stále častěji vyhledávají naši konferenci jako prestižní platformu k prezentaci svých cílů. Letos to byly ELANET a eForum.

V současné době jsme ve stadiu zpracování všech materiálů a dat z konference. Budeme proto velmi rádi, když budete i v nejbližších týdnech navštěvovat konferenční stránky na našem webu. V průběhu příštího týdne a poté až do konce dubna bychom vám na nich chtěli postupně nabídnout podrobné informace o průběhu konference a jejích závěrech. K dispozici na nich budou také hodnotící dokumenty.

Konference ISSS 2004 skončila. Jen několik měsíců nás dělí od zahájení organizační přípravy nového, osmého ročníku. Věřím, že se na ni příští rok opět sejdeme. A chtěl bych vás vyzvat, abyste se neostýchali a zasílali nám na adresu isss@isss.cz vaše postřehy, náměty i kritické připomínky. Budeme vám za ně vděčni. ISSS je konference nás všech. A jejím cílem je, aby její pozitivní závěry posunovaly správu věcí veřejných kupředu tak, aby to příznivě pocítil každý občan naší země.

Na shledanou na ISSS 2005.

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference
 

Nejstahovanější prezentace

Lucent worldwide professional services overview PowerPoint prezentace (3,5 MB)

Hanusik, Lucent

Oracle informační architektura pro státní správu a veřejnou správu PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Petr Paukner, Oracle

IT pro zpřístupnění dat veřejné správy Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

Ing. Josef Havaš, MBA, Intergraph

Integrace aplikací PowerPoint prezentace (878 kB)

Miloš Sobotka, Microsoft

Uplatnění elektronické faktury ve státní správě a samosprávě PowerPoint prezentace (879 kB)

Petr Šereda, PVT

Kvalitní pracovní síla jako zdroj rozvoje zaměstnanosti a prosperity regionů PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Ing. Pavel Komárek, Prosperita

Nové formy vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Ing. Jan Knyttl, Microsoft

Řešení SAP pro veřejnou správu PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Jan Renc, SAP

Praktická realizace bezpečnostních požadavků standardu ISVS při tvorbě informačních systémů PowerPoint prezentace (895 kB)

Ing. Jaroslav Vik, PVT

Využití bezvýznamového identifikátoru občana v elektronické identifikaci PowerPoint prezentace (522 kB)

Jitka Krčilová, Ministerstvo informatiky, Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí

(další)

Nejposlouchanější audio

Bez e-munity (audio)
ISSS zahájení, Vladimír Mlynář (audio)
ISSS zahájení, Mirek Topolánek (audio)
ISSS zahájení, Oldřich Vlasák (audio)
ISSS zahájení, Pavel Bém (audio)

(další)

Nejprohlíženější fotografieTriada, spol. s r. o. Svaz měst a obcí ČR ExMise                 International Visegrad Fund infoDev -- The Information for Development Program