ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Soutěž Český zavináč

Český zavináč

Český zavináč za rok 2004 získal Český úřad zeměměřický a katastrální

Sdružení pro soutěž Český zavináč se rozhodlo udělit tuto cenu v roce 2004 za mimořádný počin v rozvoji informační společnosti projektu Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato aplikace je volně přístupná všem uživatelům internetu od ledna tohoto roku a o jejím významu a ohlasu mezi laickou i odbornou veřejností svědčí vyhotovení cca 9 000 000 sestav za první tři měsíce provozu služby. Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel a budov evidovaných v katastru nemovitostí a dále pak informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti.

Podrobnější charakteristika vítězného projektu
Tisková zpráva k udělení ceny

Historie Českého zavináče

Cílem soutěže je každoročně oceňovat vynikající projekty, které významně přispěly k rozvoji informační společnosti, zejména s přihlédnutím k potřebám státní správy a samosprávy.

V roce 1999, tedy v prvním ročníku této soutěže, si toto ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl, a to za mimořádný počin -- zpřístupnění obchodního rejstříku na síti Internet a také za dlouhodobě otevřený přístup nositele tohoto ocenění k potřebám široké veřejnosti.

V roce 2000 nezávislá porota rozhodla, že vítězem druhého ročníku této soutěže se stala Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna Český parlament, což je společný projekt Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Digitální knihovna obsahuje archiv digitalizovaných těsnopiseckých zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti. Současně jsou do digitální knihovny doplňovány již po třetí volební období nejaktuálnější dokumenty parlamentu.

V roce 2001 cenu získalo Ministerstvo vnitra České republiky a to za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint, provozovaných na internetových stránkách www.mvcr.cz. Projekty jsou zaměřeny na praktickou pomoc občanům a mají u veřejnosti mimořádný ohlas o čemž svědčí dlouhodobě vysoká sledovanost.

Držitelem ocenění za rok 2002 se stalo Ministerstvo financí České republiky. Ocenění bylo uděleno jednak za internetový registr plátců DPH a registr plátců spotřební daně, jednak za aktivitu a koncepční přístup při řešení komplexního využití moderních technologií v oblasti daňové správy jako celku.

Nezávislá porota 5. ročníku soutěže Český zavináč 2003 rozhodla udělit ocenění za projekt Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, a to za zcela mimořádný počin v rozvoji informační společnosti v České republice i na Slovensku. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna znamená průlom ve vzájemné informovanosti zákonodárných sborů a široké veřejnosti obou zemí a stává se významným počinem i v širším evropském kontextu. Nezanedbatelným přínosem tohoto mezinárodního projektu je i značná úspora finančních prostředků a lidských zdrojů. Tento projekt je společnou aktivitou českého a slovenského parlamentu a podílejí se na něm za českou stranu Parlamentní knihovna, odbor informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu a za slovenskou stranu Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky. Hlavním účelem projektu je vytvořit a provozovat jednotný informační systém.

Pořadatelem soutěže je sdružení Český zavináč
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9
e-mail: cesky@isss.cz