ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2002 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


ISSS 2002: Zhodnocení a ohlasy -- dokument PDF (415 kB)

Pátý ročník konference ISSS opět významně přispěl ke zvýšení úrovně informatizace veřejné správy v ČR

Letošní, již pátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, který se uskutečnil ve dnech 25. a 26. března v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, zaznamenal další významný nárůst návštěvnosti. Na konferenci bylo řádně zaregistrováno 1687 účastníků z 18 zemí. V rámci programu proběhlo 153 přednášek a 65 firemních prezentací. Podle slov ministra Karla Březiny "konference opět víc než prokázala, že je jednou z nejvýznamnějších a nejužitečnějších akcí v oblasti informatizace veřejné správy a zároveň tím správným místem pro vzájemné setkání i věcnou výměnu názorů".

"V rámci letošního ročníku mě doslova ohromil velký zájem, který se projevil nejen v počtu účastníků, ale především v kvalitě a rozsahu diskusí k jednotlivým tématům," říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. "Těší mě také to, že konferenci vysoce hodnotili jak zástupci státních orgánů včetně ministra Karla Březiny, tak naprostá většina zahraničních hostů. Otevírá nám to samozřejmě dveře k dalším aktivitám v celoevropském kontextu."

"Jsem přesvědčen, že letošní ročník konference ISSS znamenal důležitý krok vpřed v procesu naplňování myšlenky e-governmentu," poznamenal jeden z významných hostů pan Gerald Santucci z Evropské komise. "Jsme na počátku éry, kdy se právě e-government může stát hlavním nástrojem v procesu ekonomického a sociálního růstu i celkového zlepšení kvality života v Evropě."

V průběhu konference se uskutečnilo více než 150 přednášek a vystoupení odborníků či zástupců státní správy a samosprávy. Tradičně nejnavštěvovanější a zároveň nejvýše hodnocené byly diskusní bloky věnované nejdůležitějším tématům, které byly během dvou dnů projednávány -- od problematiky informatizace obcí přes elektronický podpis a komunikační infrastrukturu až po přímé bankovnictví či mezinárodní projekty a podporu ze strany EU. Velice dobrý ohlas měla také letošní novinka -- diskusní pořad zástupců parlamentních stran "Bez e-munity" zaměřený na informatizaci veřejné správy a roli státu v tomto procesu. Důležitou součástí programu byl také mezinárodní blok, který se soustředil na prohloubení spolupráce mezi asociacemi města a obcí kandidátských zemí a organizacemi místní a regionální samosprávy zemí Evropské unie.

Soutěž Zlatý erb 2002 zaznamenala velký nárůst zájmu
Geoaplikace roku 2001
BiblioWeb 2001
Město Most získalo jedno z hlavních ocenění v soutěži EuroCrest 2002
Český zavináč získalo Ministerstvo financí ČR

Další tiskové zprávy


Triada, spol. s r. o. Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy Sdružení pro informační společnost ExMise Asociace krajů České republiky

Copyright © 2002 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/