V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 1--3, 2007, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Partners

Triada Ponca

Media Partners

Časopis Obec & finance Obecné noviny, týždenník miest a obcí SITA Slovenská tlačová agentúra Svet komunikácie Tlačová agentúra Slovenskej republiky ÖNkormányzat Verejná správa