V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 1--3, 2007, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Skončila konference V4DIS 2007 v Hradci Králové

04/04/2007, Hradec Králové, English English

Souběžně s konferencí ISSS/LORIS 2007, která se konala ve dnech 2. a 3. dubna 2007 v Hradci Králové, se již počtvrté uskutečnilo také setkání pracovních skupin států Visegrádské čtyřky -- V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Zástupci veřejné správy i různých iniciativ a nevládních organizací ze zemí V4 zde diskutovali o dalším rozvoji informatizace veřejné správy ve Visegrádském regionu, předávali si cenné zkušenosti a prezentovali vybraná řešení ze svých zemí.

Jednání letošní Visegrádské konference zahájili předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, který nad akcí převzal osobní záštitu, výkonný ředitel Mezinárodního visegrádského fondu Kristof Forrai a hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil. Těžištěm programu byla především dvě důležitá témata -- e-government a e-turismus. V obou případech hrály důležitou roli vybrané "best practices" z jednotlivých zemí V4. O dalších krocích a společných aktivitách v oblasti rozvoje e-governmentu se diskutovalo i v širším evropském rámci, s přihlédnutím k iniciativám i2010 nebo eGovernment Action Plan. Během diskusí o problematice využití ICT technologií v oblasti turistického ruchu a propagaci jednotlivých destinací i celého regionu byly představeny i nové webové stránky Visegrádské skupiny, na jejichž tvorbě spolupracují ministerstva zahraničí všech čtyř států, stejně jako stránky European Quartet, které jsou zaměřeny na společnou propagaci zemí V4 jako atraktivní turistické destinace.

"Zkušenosti posledních několika let ukazují, že renomovaná konferenční akce je ideálním zázemím pro podobné pracovní setkání, jakým je V4DIS," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS/LORIS. "Účastníci totiž mají vedle projednání naplánované agendy také možnost setkat se s řadou odborníků i s kolegy z oblasti veřejné správy z dalších zemí a diskutovat o aspektech budování informační společnosti v daleko širším kontextu."

"Věřím, že právě tato konference je tím nejlepším, čím můžeme přispět k ještě dokonalejší vzájemné spolupráci států Visegrádské čtyřky," prohlásil u příležitosti zahájení setkání V4DIS předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. "Je dobře, že tyto čtyři státy spolupracují a hledají společná důležitá témata, jako je například podpora vzdělávání, která bude v rámci programu tohoto setkání prezentována také."

Projekt V4DIS je v současné době velice důležitým prvkem rozvoje informační společnosti a vzájemné informovanosti představitelů státní správy, parlamentů i místních a regionálních samospráv ve státech Visegrádské čtyřky a zároveň pomáhá prosazovat vzájemnou spolupráci EU i Visegrádu v rámci jejich společných zájmů. Setkání se letos v Hradci Králové uskutečnilo již počtvrté a vedle oficiálních delegací Visegrádských zemí se zúčastnili i zástupci mnoha měst států V4 -- hlavních měst Prahy, Bratislavy, Varšavy a Budapešti i dalších, jako jsou například Banská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Moldava nad Bodvou, Nitra, Nová Dubnica, Martin, Púchov, Trenčín (Slovensko) polská města Walbrzych a Wroclaw nebo maďarská města Encs, Karcag či Nyíregyháza.

Hlavním organizátorem konference V4DIS je sdružení Český zavináč, partnery pak Únia miest Slovenska, Hungarian National Association of Local Authorities (TÖOSZ), polská Alfa Omega Foundation, National Assotiation of Intelligent Settlements -- ITOSz Hungary, Univerzita Hradec Králové, Option.hu Technology Development and Cultural Service Provider Ltd. -- Maďarsko, Hlavní město Praha, Město Nyíregyháza -- Maďarsko, Město Moldava nad Bodvou -- Slovensko.