V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 1--3, 2007, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Projekt informatizace "Údolia Bodvy" získal cenu ITAPA 2006

03/08/2007

V tradiční soutěži ITAPA 2006 uspělo město Moldava nad Bodvou s projektem "Komplexná informatizácia obcí Údolia Bodvy" a v kategorii "Nové služby" získalo vynikající druhou příčku. Odbornou porotu zaujal především způsob, jakým projekt řeší nedostatečnou infrastrukturu mikroregionu včetně informační dostupnosti.

"Zřízení vysokorychlostní lokální internetové sítě v 23 obcích údolí Bodvy umožní daleko lepší šíření informací potřebných pro různé oblasti života," poznamenává Ing. István Zachariáš, primátor města Moldava nad Bodvou a předseda Združenia miest a obcí Údolia Bodvy. "Jednotlivé organizace místních samospráv se navzájem propojí, což umožní následné společné využívání aplikačních systémů. Poskytování informačních a dalších služeb občanům i podnikatelské sféře, a to včetně digitálního televizního vysílání prostřednictvím internetu, vytvoří podmínky pro snadnější začlenění se na trh práce a zvýšení životní úrovně."