V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 1--3, 2007, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Únia miest Slovenska na ISSS/LORIS/V4DIS

03/08/2007

Zástupci Únie miest Slovenska se intenzivně připravují na dubnovou konferenci ISSS/LORIS/V4DIS. Do Hradce Králové přijede celá řada zástupců municipalit, kteří zde budou chtít získat aktuální informace, navázat nové kontakty a iniciovat spolupráci s partnery v České republice i v dalších zemích skupiny V4. V průběhu programu konference V4DIS budou prezentovány WWW stránky Dubnice nad Váhom, které získaly GrandPrix v soutěži Zlatý erb.sk a jsou nominovány do evropské soutěže EuroCrest 2007 a portál hlavního města Bratislavy, který byl oceněn v předešlém roce i ve dvou speciálních kategoriích.

"Jedním z témat, o kterých chceme na konferenci diskutovat, je také práce naší nové Komise pro informatizaci územních samospráv, která napomáhá formulovat aktuální i dlouhodobé cíle v této oblasti," poznamenává Marian Minarovič, generální sekretář UMS. "Závěry a odborná stanoviska komise budou oporou při dialogu místních samospráv se státní správou a její činnost zároveň vytváří prostor pro pružnou a efektivní výměnu pozitivních příkladů, informací, zkušeností a řešení aktuálních problémů prostřednictvím Diskusního fóra informatiků místních samospráv Slovenska."