V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 1--3, 2007, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

V4DIS 2007 -- trwają przygotowania do kolejnej edycji konferencji wyszehradzkiej

10/16/2006, English English

Conference opening (85 KB)

W centrum kongresowym w Hradec Králové w dniach 2--3 kwietnia 2007 odbędzie się już czwarte spotkanie pracowników zespołów krajów Czwórki Wyszehradzkiej -- V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) połączone z dziesiątą już z kolei konferencją ISSS/LORIS. Pierwszy rocznik tej międzynarodowej imprezy wspieranej przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki odbył się w 2004 roku i już wtedy projekt nazwany "The Role of Municipalities and Regions in the Process of Development of eGovernment services and Other Web Applications for Citizens in V4 Countries" wzbudził niezwykłe zainteresowanie pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli asocjacji gmin i miast oraz regionów z Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski i Węgier, oraz szeregu krajów sąsiednich.

Partnerami projektu V4DIS 2007 organizowanego przez stowarzyszenie Czeska Małpa, są Alfa Omega Foundation (Polska), Miasto Stołeczne Praga -- Magistrat m. st. Pragi (Republika Czeska), Uniwersytet Hradec Králové (Republika Czeska), Zrzeszenie Miast i Gmin Słowacji (Słowacja), Unia Miast Słowacji (Słowacja), Węgierskie Zrzeszenie Narodowe Samorządów Terytorialnych (TÖOSZ, Węgry), ICEG European Center (Węgry), National Assotiation of Intelligent Settlements (ITOSz Węgry) oraz Option.hu Technology Development and Cultural Service Provider Ltd. (Węgry). Impreza ponownie stara się o wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Uczestnicy minionych edycji spotkania V4DIS doceniali przede wszystkim znaczenie międzynarodowej wymiany doświadczeń w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej -- zwłaszcza przez wzgląd na fakt, że chodzi o kraje o wspólnej historii, z podobnym potencjałem ekonomicznym oraz równorzędną pozycją w ramach Unii Europejskiej. w podobny sposób oceniając zeszłoroczną edycję wyraził się również przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Přemysl Sobotka, który nad ubiegłorocznym spotkaniem objął osobisty patronat.

Przygotowywana edycja międzynarodowej konferencji V4DIS stanie się ponownie miejscem spotkania szeregu znakomitych gości. Ubiegłą konferencję -- obok licznych delegacji z krajów Czwórki Wyszehradzkiej -- zaszczycił swoją wizytą na przykład komisarz UE Vladimír Špidla, szereg ministrów czeskiego rządu, regularnym uczestnikiem jest również wicedyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego René Kubášek oraz przedstawiciele współpracujących inicjatyw. Możliwość wymiany doświadczeń ze swoimi zagranicznymi partnerami wykorzystali też liczni wojewodowie, prezydenci miast czy burmistrzowie.

Głównym punktem programu V4DIS 2007 będą tradycyjnie zagadnienia eGovernmentu oraz elektronicznych usług publicznych, łącznie z dotyczącymi ich tematami zapewnienia dostępności usług oraz budowania szerokopasmowej infrastruktury (Broadband innfrastructure), czy wspierania współuczestnictwa obywateli w administracji publicznej (eInclusion, eDemocracy). Drugim donośnym tematem będzie podobnie jak w latach poprzednich wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do wspierania turystyki (eTourism). Chodzi o ważny aspekt rozwoju miast i regionów oraz troski o dziedzictwo kulturalne i naturalne. Uczestnicy spotkania zapoznają się również z wybranymi inspirującymi przykładami rozwiązań -- "best practices", które są dowodem rozwoju elektronizacji administracji publicznej w państwach Czwórki Wyszehradzkiej a zarazem skutecznego przekazywania know-how między poszczególnymi krajami.