Schéma programu konference ISSS 2022, pondělí, 16. května

Poslední změna: [ Úterý, Podrobný program ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
Zpráva o stavu eGovernmentu pro rok 2022
Lukáš Kolářík, David Sláma, Roman Vrba, Petr Kuchař, Ondřej Mátl, Ministerstvo vnitra; Michal Pešek, Správa základních registrů
Spisové služby a digitální archivy I
Resilience správy dokumentů ve světle proměny bezpečnostních hrozeb
Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
AIS UK – informační systém pro archiv třetího tisíciletí
Petr Cajthaml, Zdeněk Vašek, Natalie Ostráková, Univerzita Karlova
Elektronizace zdravotnictví I
Úvodní slovo
Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
Aktuální výzvy a priority MZ v elektronizaci
Milan Blaha, Ministerstvo zdravotnictví
Atestace elektronických systémů spisových služeb
Daniel Doležal, Ministerstvo vnitra
Zákon o elektronizaci zdravotnictví, jeho implementace a další vývoj
Vladimíra Těšitelová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Národní a evropské projekty rozvoje interoperability v ČR – NPO, IROP, HORIZON
Martin Zeman, Hynek Kružík, Ministerstvo zdravotnictví
Služby vytvářející důvěru pro spisovou službu: přichází eLegalizace
Vít Cvrček, GORDIC spol. s r.o.; Jan Frk, Software602 a.s.
Stav a další rozvoj Národního kontaktního místa pro eHealth (NCPeH)
Klára Jiráková, Kraj Vysočina
Jak se (ne)využívají výstupní datové formáty
Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
Slavnostní zahájení
Miloš Vystrčil, předseda, Senát Parlamentu ČR; Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Věra Jourová, komisařka, Evropská komise; Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj; Martin Kupka, ministr, Ministerstvo dopravy; Klára Dostálová, předsedkyně výboru pro veřejnou správu, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ján Ferenčák, poslanec, Národná rada SR; Liang-Ruey Ke, vedoucí kanceláře, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář; Hana Továrková, předsedkyně Rady, Český telekomunikační úřad; Irena Storová, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv; Petr Mlsna, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Karel Řehka, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Karel Štencel, místopředseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; Martin Červíček, hejtman, Královéhradecký kraj; Vítězslav Schrek, hejtman, Kraj Vysočina; Zdeněk Hřib, primátor, Hlavní město Praha; Alexandr Hrabálek, primátor, Statutární město Hradec Králové; Lukáš Kolářík, náměstek, Ministerstvo vnitra; Ondřej Profant, náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Petr Kuchař, Hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra; Zdeněk Zajíček, prezident, ICT UNIE z.s.; Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a.s.; Lenka Axlerová, ředitelka pro veřejnou správu, MICROSOFT, s.r.o.; Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.; Vladek Šlezingr, generální ředitel, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.; Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize; Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2022
Přenos slavnostního zahájení
Financování projektů veřejné správy
Financování digitalizace na evropské úrovni
Věra Jourová, Evropská komise
Elektronizace zdravotnictví II
eRecept – vývoj pokračuje
Irena Storová, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Podpora eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti v IROP 2021–2027
Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj
Data driven eGovernment, robotizace a interoperability
Základní registry přicházejí s evolucí
Michal Pešek, Správa základních registrů
Spisové služby a digitální archivy II
Aktuální aktivity CNZ
Jan Heisler, CNZ, z.s.
eRecept – novinky a vazba na nástroje eGovernmentu
Renata Golasíková, Petr Koucký, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Zpráva o stavu Národního digitálního archivu
Jiří Bernas, Národní archiv
Data jsou to nejcennější, co na dopravě máme
Jan Paroubek, CENDIS; Ladislav Müller, Principal engineering s.r.o.; Michaela Onuferová, MICROSOFT, s.r.o.
Smart city a smart region
5G a Smart Cities
Jan Jelínek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Daniel Vlček, Gatum Advisory s.r.o.
Rozvoj digitálních služeb I
Digitalizace Magistrátu Hlavního města Prahy
Zdeněk Hřib, Magistrát Hlavního města Prahy
Národní plán obnovy – komponenty 1.1 a 1.2 eGovernment
Stanislav Bogdanov, Ministerstvo vnitra
50 odstínů VITAKARTY
Eva Švecová, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Vladimír Šolc, STYRAX Consulting, a.s.
Tisková konference komisařky Evropské komise Věry Jourové
Validátor balíčků SIP podle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby jako open source řešení
Petr Cajthaml, Zdeněk Vašek, Univerzita Karlova; Tomáš Dvořák, Magistrát Hlavního města Prahy; Petr Pytelka, LightComp, v.o.s.
Ztotožňování osob a využívání dat k analytickým účelům hraniční kontroly
Růžena Barešová, ADASTRA, s.r.o.; plk. Petr Malovec, Policie České republiky
Samoobslužná zařízení pro veřejný sektor
Petr Chlupáč, Česká spořitelna, a.s.
Národní architektura eGovernmentu
Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra
Akademie chytrého regionu a web starostuj – Královéhradecký kraj
Zita Kučerová, Centrum investic, rozvoje a inovací; Ivana Kudrnáčová, Královéhradecký kraj
Profesionální digitální služby – kdykoliv, odkudkoliv, s kýmkoliv
Pavlína Vobořilová, Asseco Solutions, a.s.
AIS Stavební úřad – legislativa řídí procesy
Jan Křížek, VITA software, s.r.o.
PolPOINT
brig. gen. Václav Kučera, Policie České republiky
Výhody užívání Konverzní pošty z hlediska poskytovatele i uživatele
Lubomír Fedák, Česká pošta, s.p.; Petr Mynář, Město Hranice
Tisková konference místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše
Sdílené služby a nakupování v korporaci Moravskoslezský kraj
Gabriela Vysocká, Moravskoslezský kraj
Automatické vytváření zápisů ze soudních jednání
Stanislav Findejs, Ministerstvo spravedlnosti; Petr Herian, Ondřej Klimeš, NEWTON Technologies, a.s.; Tomáš Kantůrek, MICROSOFT, s.r.o.
Elektronizace zdravotnictví III
Zálohovat umí ledaskdo, ale zkoušeli jste někdy ze zálohy obnovit systémy tak, aby fungovaly?
Tomáš Poslušný, Prianto GmbH
Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I
Výhled digitalizace MPSV
Karel Trpkoš, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datový sklad v podání GORDIC
Jan Dienstbier, GORDIC spol. s r.o.
Rozvoj spisové služby v prostředí městských úřadů a zřizovaných organizací
Renata Dymešová, Město Chvaletice; Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.
Hybridní telemedicína jako nástroj pro plnou digitalizaci zdravotnictví
Tomáš Zima, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Robotizace v prostředí magistrátu
Jan Znamenáček, Operátor ICT, a.s.
Nová služba ePortálu ČSSZ – Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ
František Boháček, Kryštof Zrcek, Česká správa sociálního zabezpečení
Datová centra, recovery a veřejná správa
Bezpečné a efektivní datové centrum
Jan Aron, ARUBA, Hewlett Packard Enterprise company
Telemedicína – budúcnosť efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti
Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe, a.s.
Spisové služby a digitální archivy III
Digitální oběh dokumentů – perspektiva elektronického spisu
Jakub Michálek, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Rozvoj digitálních služeb II
SW stavebních úřadů stávající a nový
Ivana Havlíková, Jiří Štochel, VITA software, s.r.o.
Cloudová řešení pro veřejnou správu
Google Cloud – jsme tady pro vás
Marek Bražina, Max Luft, Google Cloud
Sběrnice ESB Backend jako platforma pro podporu elektronizace agend ČSSZ
Michal Osif, OKsystem a.s.; Radim Vřeský, Česká správa sociálního zabezpečení
Datové centrum nebo server, který nikdy nespadne, navíc v souladu s „Kybez“ požadavky
Tomáš Poslušný, Prianto GmbH
Digitální podepisování a důvěryhodné uložení dokumentů
Jiří Hofman, S&T CZ s.r.o.
Výměna a sdílení zdravotnické dokumentace mezi 5 kraji ČR v projektu eMeDocS
Michal Schmidt, ICZ a.s.
Ochrana zálohovaných dat před ransomware
Ladislav Helcl, S&T CZ s.r.o.
Celní portál v cloudu
Petr Gavlas, Generální ředitelství cel; Jana Čechová, Asseco Central Europe, a.s.; Jindřich Pospíšil, MICROSOFT, s.r.o.
Chatbot na MPSV pomáhal zvládat situaci s covidem a pomáhá i nadále
František Povinský, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Slávka Šikurová, Predu, s.r.o.; Marek Blajer, MICROSOFT, s.r.o.
Spisová služba jako nástroj spolupráce, kompletní kontrola nad dokumenty agend
Michal Kellner, Allium s.r.o.
Koncept zavedení plně elektronické zdravotnické dokumentace
Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
ARUBA v praxi veřejné správy
Michal Svoboda, ARUBA, Hewlett Packard Enterprise company
Archivace databází, na co potřebujeme ten SIARD
Martin Rechtorik, Národní archiv
Digitální identita I
Elektronická identifikace aneb NIA zařadila turbo
Michal Pešek, Správa základních registrů
Cloud jako cesta pro střední a malé organizace
Libor Růžička, Město Albrechtice; Vladimír Přech, GORDIC spol. s r.o.; Lenka Nováková, MICROSOFT, s.r.o.
Epson moderní technologie pro tisk, digitalizaci a zobrazování
Martin Kalvach, Matěj Kopecký, EPSON Europe B.V.
Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II
Portálová řešení
Jan Kalina, Tomáš Musil, Lukáš Kalivoda, Dana Bartošíková, Ministerstvo vnitra
Vnitřní digitalizace úřadů
Tsunami datových schránek
Ondřej Menoušek, Ministerstvo vnitra
Moderní a efektivní Risk Management
Roman Kropáč, ICZ a.s.
Národní identitní autorita: Přihlašování občanů pomocí nativních mobilních aplikací
Josef Knotek, Správa základních registrů; Jiří Holáň, NEURODOT Consulting s.r.o.; Robert Hernady, MICROSOFT, s.r.o.
DMVS a geoinformatika
Zvládneme vybudovat digitální technické mapy krajů a DMVS?
Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
Cloud – a nic nás nepřekvapí
Jiří Krula, Šimon Beneš, Roman Seidl, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.; Zbyszek Lugsch, SOITRON s.r.o.; Václav Koudele, MICROSOFT, s.r.o.
Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK
Pavel Bulíček, Radmila Velnerová, Tomáš Merta, Královéhradecký kraj
Miliarda
Andrea Barešová, Česká pošta, s.p.
Digitální identita není jen o identitě
Jan Blažek, Bankovní identita, a.s.
Vlastníci, správci a provozovatelé technické a dopravní infrastruktury v IS DMVS
Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální
Rozvoj digitálních služeb III
Celoživotní vzdělávání v digitálních dovednostech jako cesta k digitální transformaci
Dita Formánková, Czechitas z.ú.
Nové digitální chodníky
Vít Kasal, Michal Tausch, GORDIC spol. s r.o.
Aktuální výzvy českého eGovernmentu
Radek Baloun, Asseco Central Europe, a.s.
Jak jsme začali sbírat desetitisíce záznamů o cenách paliv během pár dní, a jak to může pomoci i Vám
Pavlína Zřídkaveselá, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.; Petr Bureš, NETWORG CZ s.r.o.
Jak nahradit chybějící manažery a architekty kybernetické bezpečnosti?
Jindřich Šavel, Novicom, s.r.o.
Zkušenosti s realizací DTM a možnosti jejich dalšího rozvoje
Karel Vondráček, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
Digitalizace notářských služeb v České republice
Radim Neubauer, Notářská komora České republiky
Postavit aplikaci za pár hodin? Příklady z Evropy jak na to
Michaela Onuferová, Marek Blajer, MICROSOFT, s.r.o.
Jak rychle postavit informační systém
Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Tomáš Hudec, Unicorn Systems a.s.; Václav Koudele, MICROSOFT, s.r.o.
IS Munis a portál občana
Pavel Knytl, Město Poděbrady; Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.
Novinky v poskytování dat a služeb ČÚZK
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Digitální identita II
Využití elektronické identity mojeID v zahraničí
Jaromír Talíř, CZ.NIC z.s.p.o.
Aktivity rozvoje veřejné správy
David Sláma, Ministerstvo vnitra
Sjednocená komunikace (UC) ve státní správě
Petr Riedel, ATS – TELCOM PRAHA a.s.
AIS VITA – součást informačních systémů obcí, krajů, ministerstev, ČR
Jan Křížek, VITA software, s.r.o.
Inovace a decentralizace identit ve státní správě
Tomas Hlavsa, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
HxDR — Hexagon Digitální realita
Miroslav Vacula, Jihomoravský kraj; Vladimír Špaček, Intergraph CS s.r.o.; Lenka Nováková, MICROSOFT, s.r.o.
Kybernetická bezpečnost z pohledu manažera veřejnoprávní korporace
Diskuse
Radim Pácl, Tibor Tvardzik, PaloAlto Networks; Michal Zedníček, ALEF NULA, a.s.; Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Petr Gavlas, Generální ředitelství cel; Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
uvádí Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.
Školení modernizace veřejné správy
Filip Zavřel, Ministerstvo vnitra
Jak zkrátit řešení nepříjemných IT incidentů z dní na minuty pomocí robustní softwarové platformy Dynatrace
Jiří Kurejko, ADASTRA, s.r.o.
Bezpečnost ICT není jedna. Jak správně ji řídit?
Pavel Buček, QUEST
Implementace GeoInfoStrategie2020+
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra
Digitalizace v oblasti turismu a propagace destinací
Plán rozvoje portálů CzechTourism v roce 2022
Petr Moc, CzechTourism
Úspěch datové platformy Prahy Golemio
Benedikt Kotmel, Operátor ICT, a.s.
Revize nařízení eIDAS
Filip Bílek, Ministerstvo vnitra
Diskuse
Proč dnešní úředník potřebuje moderní virtualizovanou pracovní plochu
Bohdan Urban, Ministerstvo vnitra; Vladimír Střálka, Citrix Systems Czech Republic s.r.o.; Michael Kolb, MICROSOFT, s.r.o.
Projekty s akcentem na digitalizaci v cestovním ruchu (GDS, e-Turista)
Petr Moc, Petr Janeček, CzechTourism
Akreditace pro správu systému eID z pohledu MV
Radek Horáček, Ministerstvo vnitra
Aktuální otázky poskytování digitálních služeb
Vít Kasal, Michal Tausch, GORDIC spol. s r.o.
Implementace IT řešení řízení příspěvkových organizací v rámci školství
Jan Břížďala, Kraj Vysočina
Inteligentní průvodce chráněnými územími a geoparky
David Zejda, Josef Zelenka, Univerzita Hradec Králové
Diskuse
Diskuse
Digitalizace destinace
Jakub Rus, Krajina pod Sněžkou z.s.
Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
uvádí Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
Digitální platformy: uplatnění v rámci menších měst a venkovských oblastí
Lucie Burianová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
Diskuse