Programový výbor

RNDr. Tomáš Renčín
předseda
Ing. Petr Pavlinec
Krajský úřad kraje Vysočina
Ing. Ivo Bělonohý
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
Ing. Pavel Rous
Městská část Praha 5
Ing. Cyril Čapka
Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Programový ředitel

Mgr. Vojtěch Dvořáček