Hlavní témata ISSS 2022

 • Záměry a plány v oblasti eGovernmentu pro aktuální volební období
 • Institucionální a kompetenční změny v eGov – důvody a dopady
 • Řízení a rozhodování na základě dat
 • Digitální identita a její využití ve fyzickém světě
 • Rozvoj komunikační infrastruktury
 • Kybernetická bezpečnost a krizové řízení
 • Elektronizace zdravotnictví a jeho role (nejen) při pandemii
 • Efektivita a snižování nákladů
 • Spisové služby a archivace digitálních dokumentů
 • Digitalizace specifických oblastí veřejné správy
 • Workshopy, panelové diskuse, příklady dobré praxe, populární soutěž
 • A další…