Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace získal Petr Pavlinec z odboru informatiky Kraje Vysočina

, Ministerstvo vnitra ČR

Projekt zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v Česku nebo spolupráce na rozvoji Portálu občana. Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace samospráv a elektronizace zdravotnictví získal vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina Petr Pavlinec.

V Hradci Králové se letos opět koná konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Na slavnostním zahájení 15. května 2022 udělil Vít Rakušan tradiční Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace. Ocenění letos získal Petr Pavlinec, který se jako vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina mimo jiné podílel na vybudování národního kontaktního místa pro eHealth. Spolupracoval také na rozvoji Portálu občana, konkrétně na projektu zpřístupnění zdravotnické dokumentace prostřednictvím tohoto portálu.

„Jako dlouholetý starosta vím, že digitalizace veřejné správy je nutnost. Také ale vím, že bez kvalitních a zapálených úředníků s elektronizací nepohneme. Kraj Vysočina má štěstí, že takového člověka v osobě Petra Pavlince má,“ uvedl Vít Rakušan.

Specializací Petra Pavlince je elektronizace zdravotnictví, např. už výše zmíněný projekt NIX-ZD.CZ, tedy vybudování národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace. V rámci projektu vzniklo národní kontaktní místo, které umožňuje bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče.

ISSS 2022

Odborná část 24. ročníku konference ISSS se po pandemii covidu opět uskuteční v klasickém formátu i rozsahu, a to 16. a 17. května 2022. Na jedné z největších akcí svého druhu budou diskutovat politici a odborníci o rozvoji eGovernmentu, kyberbezpečnosti nebo elektronizaci zdravotnictví.

Výrazná role v odborných sekcích bude opět patřit zástupcům Ministerstva vnitra. Na konferenci vystoupí např. náměstek Lukáš Kolářík, David Sláma pověřený řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu a další odborníci Ministerstva vnitra na eGovernment a veřejnou správu. Mezi hlavní letošní témata MV patří zpráva o stavu eGovernmentu pro rok 2022, digitální identita občana, novinky v datových schránkách nebo otevřená data ve veřejné správě.

Klára Dlubalová