IS Munis hledá inovativní cesty při rozvoji IT ve veřejné správě

, Hradec Králové

V proskleném salonku společnosti Triada probíhaly během obou konferenčních dnů prezentace určené primárně pro uživatele informačního systému Munis. Návštěvníci se mohli dozvědět o novinkách a aktualizacích, které se v systému za uplynulý rok odehrály, navíc jim lektoři a přednášející poskytli i praktické rady. Celkem měla společnost Triada na konferenci 10 přednášek.

První přednášku se jménem Rozvoj spisové služby v prostředí městských úřadů a zřizovaných organizací odprezentoval Tomáš Lechner, konzultant a metodik spisové služby, s místostarostkou Chvaletic Renatou Dymešovou ve Velkém sále během prvního pondělního bloku.

„Přednáška nastínila aktuální řešené otázky v oblasti spisových služeb a jejich rozvoj. Také představila zajímavé možnosti vedení spisové služby v elektronické podobě. V neposlední řadě poukázala na to, že město může být vzorem pro zřizované organizace z hlediska vedení spisové služby a jaké možnosti pro provoz těchto elektronických systémů nabízí společnost Triada,“ komentoval přednášku Tomáš Lechner.

Expozice Triada

Během celé pondělní expozice společnosti Triada Tomáš Lechner, Tomáš Vlasák, konzultant IS Munis, a Pavel Hryzlík, metodik vazby na centrální služby eGovernmentu, odprezentovali 5 přednášek – Novinky v informačním systému Munis, IS Munis v cloudu nejen pro školy, Vazba na konverzní službu a další rozvoj spisové služby, Jak správně zohlednit změny předpisů ve spisovém řádu, IS Munis a změny v základních registrech.

Druhý den Tomáš Lechner s Tomášem Vlasákem pokračovali s přednáškami Datový sklad Munis a portál občana, Využití kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru v IS Munis, Jak správně zohlednit změny předpisů ve spisovém řádu. Na stánku vystoupili i partneři společnosti Triada – Jan Frk, zástupce ředitele divize eGovernment ve společnosti Software602 a.s. a Michal Dvořák, produktový manažer ve společnosti DATRON, a.s. Jan Frk představil společnost Software602 a.s. v roli kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, které lze využívat přímo z IS Munis. Michal Dvořák se věnoval portálu občana a jeho napojení na agendy IS Munis

Úterní expozici po 12 hodině zakončilo slosování soutěže o hodnotné ceny, do které se mohli účastníci konference zapojit během obou dnů.

„V současnosti nestačí pouze držet krok s ostatními, ale především zapojovat se do hledání správných cest při rozvoji IT ve veřejné správě. Konference ISSS i prezentace společnosti Triada v rámci konference má slova jen podtrhuje,“ zhodnotil výstavu společnosti Triada Arnošt Hanzl, obchodní ředitel ve společnosti Triada.

Adam Folta, manažer komunikace konference ISSS