Konference ISSS pomáhá Ukrajině

, Hradec Králové

Osud Ukrajiny není štábu konference ISSS lhostejný, proto na ní dostane prostor i nezisková organizace Asociace pro evropský rozvoj Karpatského regionu zastoupená zakladatelem Vasylem Prodanetsem a ředitelkou Innou Nosa. Na konferenci bude přítomná také nezisková organizace Leader Projects se svou zakladatelkou Larysou Prodanets, která organizuje veřejnou sbírku pro Ukrajinu. Přispět bude možné na stánku Královéhradeckého kraje.

Finanční pomoc bude možné navíc poskytnout i školce, kterou na hradecké Slezské plovárně provozuje od dubna pro ukrajinské uprchlíky neziskový spolek MEANDR.

Asociace pro evropský rozvoj Karpatského regionu se zabývá navazováním partnerských vztahů mezi českými a ukrajinskými městy a obcemi. S pomocí této asociace bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Dvorem Králové a ukrajinskou teritoriální hromadou Buštyno (ukrajinská hromada je v Česku přirovnatelná k obci s rozšířenou působností). Tento rok se připravuji i další memoranda, například mezi Novým Bydžovem a ukrajinskou hromadou Teresva, mezi Jánskými Lázněmi a ukrajinskou hromadou Solotvyno nebo mezi Vrchlabím a ukrajinskou hromadou Vilkhivtsi.

Dalším účastníkem ISSS bude Larysa Prodanets, ředitelka neziskové organizaci Leader Projects, která ve spolupráci se všemi partnerskými městy a obcemi z Královéhradeckého kraje organizuje veřejnou sbírku pro Ukrajinu. „Na Ukrajinu jsme poslali více než 50 tun potřebného proviantu, šlo především o potraviny, drogerii, oblečení, léky apod. Kolem 10 tun bylo rozdáno uprchlíkům přímo v Hradci Králové. Spoluorganizovali jsme také krátkou rehabilitaci pro 20 dětí z válečných regionů. Zajišťujeme i vybavení ukrajinských dětí do školy, podporujeme vojenské části na Ukrajině a mnoho dalšího. Momentálně jsme se soustředili na zabezpečení a zlepšení speciálních škol v Zakarpatí,“ objasnila Larysa Prodanets pole působnosti neziskové organizace Leader Projects.

V souvislosti s aktuální potřebou pomoci ukrajinským maminkám a dětem, které uprchly před válkou a dočasně bydlí v Hradci Králové, otevřel neziskový spolek MEANDR druhou třídu dětského klubu Pramínek pro zájemce ve věku 3–6 let s kapacitou 12 dětí. Školka se nachází v areálu Slezské plovárny a díky pomoci majitele, dárců a dobrovolníků bude v provozu nejméně do poloviny srpna. Dary školka využije na vybavení a provozní náklady.

Adam Folta, manažer komunikace konference ISSS