Ivan Bartoš o digitalizaci veřejné správy

Ivan Bartoš
Jaké jsou priority v digitalizaci veřejné správy? Jaké projekty vidíte jako stěžejní?
Prioritou je pro mě kvalitní digitální transformace, kdy dochází k proměně procesů ve skutečně digitální. Žádné přenášení elektronických obdob papírů, ale tzv. digital born, čili již digitálně navrženy. Jen když budou služby takto navrženy, tak pocítíme plné výhody digitalizace.
Stěžejní jsou projekty, které usnadní život občanům. Např. digitalizace stavebního řízení, na které již pracuje MMR.
Kde v Evropské unii či mimo ni vidíte vzory v digitalizaci a proč?
Nejvíce se inspirujeme ve Velké Británii a ve Skandinávii. V Británii vystavěli gov.uk dosti zažitým principům navzdory, což je situace obdobná České republice. Dokázali překonat resortismus, díky čemuž je tam snadno možné založit a podepsat petice přes internet, založit firmu online ad. V případě Dánska je velmi inspirativní jejich sociální rozměr digitalizace.
V Česku je více než 2 miliony seniorů a jejich počet v následujících letech poroste – podle programového prohlášení pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta. Jak jinak chce vláda zapojit seniory do digitalizace?
Papírová cesta zůstává pro všechny občany, kteří ji využívat chtějí. Nikoho nechceme nutit, aby měl najednou vše v telefonu digitálně. Cílem je, aby se to stalo hojně využívanou možností, nikoliv povinností. Současná podoba digitálních služeb je taková, že mnohdy odrazuje i technologické nadšence. Služby musí být tak atraktivní a uživatelsky přívětivé, aby je lidé chtěli sami používat.
Digitalizace stavebního řízení. Jaké jsou plány s ním? (Portál stavebníka)
Odstraníme nedostatky zákona schváleného minulou vládou. Tento projekt byl za minulé vlády silně personálně podhodnocen. Intenzivně teď pracujeme na nápravě. Plány se nemění, akorát chceme Digitalizaci stavebního řízení věnovat výrazně více péče, než tomu bylo dosud.
Pro rozvoj cestovního ruchu vláda prezentuje koncept projektu e-turista. Co by tento projekt měl přinést a co je jeho cílem?
Cílem e-turisty je zjednodušit zákonem definovanou administrativu okolo ubytovaní, zautomatizovat výměnu informací a tím pádem všem zúčastněným stranám urychlit a zjednodušit práci. Informace o ubytování turisty v hotelu či v penzionu má nyní podle zákona dostávat i příslušná obec, která vybírá ubytovací poplatek, statistický úřad pro statistiku a celní správa pro přehled o pohybu cizinců na našem území. Tento přenos dat je prováděn složitě, pomalu a častou i formou tužka papír.
V programovém prohlášení Vlády ČR avizujete, že vytvoříte již v roce 2022 centrální koordinační tým a transformační týmy podporující digitální transformaci jednotlivých centrálních úřadů. Mohl byste to rozvézt a konkretizovat?
Jak jsem již řekl, kvalita mnohých digitálních projektů ve veřejné správě je velmi špatná. V důsledku to vede k tomu, že digitální cesta není pro občany pohodlnější. A to se musí změnit. To změníme právě díky centrálním koordinačním týmům, ve kterých budou působit špičkoví odborníci, kteří pomohou jednotlivým digitalizačním projektům napříč resorty.
Jaké jsou priority českého předsednictví v Radě EU v oblasti digitalizace?
Pro občany bude nejpatrnější EID, které naváže na nařízení eIDAS. To přinese takzvané Evropské peněženky. Přesnější by asi bylo říkat dokladovky. Občanovi to umožní mít doklady v digitální podobě.