Schéma programu konference ISSS 2021, pondělí, 20. září

Poslední změna: [ Úterý, Podrobný program ]

Čas Velký sál Malý sál Eliščin sál Jednací sál
Úvodní blok Ministerstva vnitra
JUDr. Jaroslav Strouhal, Mgr. Petr Vokáč, Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů
Spisové služby orgánů veřejné moci I.
Aktuální zpráva k Národnímu digitálnímu archivu
Bc. Jiří Bernas, Národní archiv
Výstupní datové formáty a uchovávací strategie v kontextu proměn správy dokumentů
Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
Posílení pozice spisů nejen ve spisové službě
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická
Spisová služba Athena a nové legislativní požadavky
Jiří Hofman, S&T CZ s.r.o.
Zpráva o činnosti CNZ
Ing. Jan Heisler, CNZ
Diskuse
Slavnostní zahájení
RNDr. Miloš Vystrčil, předseda, Senát Parlamentu; Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise; doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy; Ing. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj; PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu; MUDr. Jiří Běhounek, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu; Mgr. Martin Kupka, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu; Mgr. Vít Rakušan, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu; PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, poslanec, Národná rada SR; Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády; Mgr. Ing. Hana Továrková, předsedkyně Rady, Český telekomunikační úřad; doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Ing. Karel Řehka, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; Mgr. Martin Červíček, hejtman, Královéhradecký kraj; Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman, Kraj Vysočina; MUDr. Zdeněk Hřib, primátor, Hlavní město Praha; prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor, Statutární město Hradec Králové; JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra; Mgr. Petr Vokáč, náměstek, Ministerstvo vnitra; Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie z.s.; Ing. Milan Hašek, ředitel útvaru Veřejný sektor a realitní obchody, Česká spořitelna, a.s.; Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.; Ing. Vladek Šlezingr, generální ředitel, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.; Ing. Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby, Česká pošta, s.p.; Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel, Česká televize; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2021
Přenos slavnostního zahájení
Spisové služby orgánů veřejné moci II.
Tvorba spisových řádů jako komplexní proces zkvalitnění vedení spisové služby
Ing. Ludmila Veverková, Obec Letovice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Ing. Barbora Mertová, TRIADA, spol. s r.o.
eHealth I.
Stav elektronizace zdravotnictví v ČR
MUDr. Jiří Běhounek, Poslanecká sněmovna Parlamentu
Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví
JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, Ústav zdravotnických informací a statistiky
Projekty rozvoje a hodnocení
Aktivity rozvoje veřejné správy
Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra
Financování a realizace projektů
Výsledky výzev IROP 2014–2020 a stav příprav IROP 2021–2027 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti
Ing. Rostislav Mazal, Ministerstvo pro místní rozvoj
DEPO jako výzva, ICZ e-spis® jako řešení
Antonín Drahovzal, ICZ a.s.
Chytrá karanténa
Ing. Vladimír Dzurilla, NAKIT, s. p.; Ing. Petr Šnajdárek, Armáda ČR; Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky
Mapový portál: Atlas veřejné správy
RNDr. Ing. Václav Jaroš, Ministerstvo vnitra
Informační systém projektových záměrů ISPZ: využití a přínosy
Ing. David Koppitz, Ing. Martina Sieber, Ph.D., Mgr. Miroslav Daněk, Ministerstvo pro místní rozvoj
Open-source řešení pro spisovou službu
Milan Špičuk, ISFG
ICT benchmark veřejné správy
Václav Trejdl, Radan Březa, NAKIT, s. p.
Vazba SSL × AIS podle NSESSS – realita všedního dne
Mgr. Jan Křížek, VITA software s.r.o.
Potenciál digitalizace agend ve zdravotnictví
Ing. Tomáš Knížek, Všeobecná zdravotní pojišťovna
Veřejné IT zakázky pod lupou!
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita; Ing. Petr Lidinský, Zakázky pod lupou, z.ú.
Diskuse
Archivace Geodat a GIS v České republice
Mgr. Martin Rechtorik, Národní archiv
Elektronizace v rukách SÚKL
Ing. Renata Golasíková, Jan Sobotka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
Koncept digitalizace stavebního řízení a územního plánování a stav jeho realizace
Ing. Jan Koudelka, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Zdeněk Zajíček, Rada vlády pro informační společnost
Zajištění spolehlivého a bezpečného chodu ICT organizací veřejné správy I.
Ransomware, a kdy dojde na vás?
Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Geoprostorová data a služby
Novinky v Informačním systému zeměměřictví
Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad
eHealth II.
Kybernetická bezpečnost krajského zdravotnictví
Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
eGovernment na České poště
Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s.p.
Přehled způsobů poskytování údajů z katastru nemovitostí
Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální
SW stavebních úřadů stávající a nový
RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o.
Jednání právnických osob v zastoupení jako novinka v Portálu občana
Mgr. Vít Kasal, GORDIC spol. s r.o.
Otevřená data a mapové služby nejsou jen INSPIRE
Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální
Architektura připojení eReceptu a ePoukazu k NIA
Ing. Tomáš Hájek, Vítězslav Košina, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Účelové územní prvky v RÚIAN
Mgr. Dana Pohanková, Český úřad zeměměřický a katastrální
Aplikace hlavního města Prahy jako nástroj digitalizace města
Štefan Borovský, Operátor ICT, a.s.
Úspěch Česka v evropském srovnání – LIFO
Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální
Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví
Mgr. Klára Jiráková, Krajský úřad Kraje Vysočina
Diskuse
EPSON v ČR a naše technologie pro veřejnou správu
Martin Kalvach, EPSON Europe B.V.
Projekt přeshraniční výměny elektronických receptů (NIX-ZD.CZ II.)
Ing. Jan Vošahlík, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Identita v digitálním prostoru
Bankovní identita – akcelerátor digitalizace ČR a první příklady použití
Ing. Petr Zíma, Česká spořitelna, a.s.
Diskuse
Informatizace centrálních úřadů I.
Informativní důchodová aplikace (IDA) – ePortál ČSSZ
Mgr. František Boháček, Mgr. Kryštof Zrcek, Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění spolehlivého a bezpečného chodu ICT organizací veřejné správy II.
Výbušniny už jen elektronicky
Ing. Michal Roháč, Ph.D., Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad; Mgr. Radek Baloun, Asseco Central Europe, a.s.
Informatizace samospráv I.
Portál Pražana – zkušenosti se zaváděním
Ing. Jan Petr, Hlavní město Praha
Digitální identita pro občany EU
Filip Bílek, Ministerstvo vnitra
Propojený datový fond v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – Cenzový informační systém
Petr Hron, ICZ a.s.; Karel Karban, Český statistický úřad
Service Desk pro podporu a řízení ICT služeb MPSV
Mgr. Karel Svítil, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Dr. Jaromír Šlesinger, CA CEE s.r.o.
Chytrý svoz odpadu
JUDr. Matej Šandor, Ph.D., Operátor ICT, a.s.
Open-source a otevřená řešení
Open-source Aliance – partner pro otevřenost VS
Pavel Dovhomilja, Open-source Aliance, z.s.
Moderní inkoustový tisk – cesta k zásadním úsporám v provozu IT a rovným soutěžním podmínkám
Marcel Divín, EPSON Europe B.V.
Projekční technika pro vzdělávání a samosprávy
Matěj Kopecký, EPSON Europe B.V.
OPENCZEG – Otevřenost (nejen) v architektuře
Michal Rada, Open-source Aliance, z.s.
Informatizace centrálních úřadů II.
Zkušenosti z implementace personálního informačního systému resortu Ministerstva dopravy
Ing. Jiří Horník, Mgr. Petr Panec, OKsystem a.s.
Videokonference, sociální sítě institucí, technologie pro video streaming
Ing. Petr Krkavec, DISK systems, s.r.o.
GINIS v cloudu nejen pro velké organizace – zkušenosti z obce Luková
David Roháček, GORDIC spol. s r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s.r.o.; Petr Celý, Obec Luková
Vendor lock-in ve veřejných zakázkách
Mgr. Ondrej Čurilla, HAVEL & PARTNERS s.r.o.
NAIS – implementace platformy SAMO v prostředí Státního pozemkového úřadu
Mgr. Hana Žaludová, Asseco Central Europe, a.s.; Jiří Chum, Státní pozemkový úřad
Nákup, prodej a soutěžení – jak správně do toho a jak bez problémů ven
eProcurement
Mgr. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozvoj klíčových portálů CzechTourism (Kudy z nudy, Visit Czech Republic)
Petr Moc, Česká centrála cestovního ruchu
Jak koncipovat otevřená řešení pro veřejnou správu
Milan Špičuk, ISFG
Informatizace samospráv II.
Sbírka ÚSC
Ing. Bc. Miroslav Veselý, Ministerstvo vnitra
Diskuse
Trendy ve zpeněžování majetku v době Covidu
Ing. Zdenka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj
DMVS
Projekt DMVS v resortu ČÚZK
Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
Spisová služba není jen o evidenci dokumentů
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o.; Ing. Leona Slabochová, Město Litoměřice
Problematika nakládání s autovraky v katastru obce
Tomáš Grundza, Ministerstvo pro místní rozvoj
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
uvádí Ing. Jan Holický, MBA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.
Verifikační registr DMVS
Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální
(Bez)důvodné překážky hospodářské soutěže při vymezování předmětu veřejné zakázky a kritérií kvalifikace
Mgr. Markéta Dlouhá, Mgr. Mojmír Florian, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
RPP a omezování přístupu k ROB
Mgr. Jan Křížek, VITA software s.r.o.
Digitální technická mapa – aktuální pohled Asociace podnikatelů v geomatice
Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
Diskuse
DTM z pohledu krajů
Ing. Lukáš Vodehnal, Krajský úřad Pardubického kraje
Diskuse
Diskuse
Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí
Předávání druhých a třetích míst v jednotlivých kategoriích soutěže Zlatý erb CZ a prezentace oceněných projektů