Na ISSS 2021 zazní zajímavá témata i v Expozici Triada

, Hradec Králové

Účastníci ISSS 2021 mohou jednotlivé programové bloky navštívit nejenom ve všech sálech Kongresového centra Aldis, zavítat mohou navíc také do Expozice Triada, ve které zazní řada přednášek určených zejména pro uživatele IS Munis.

Vybírat bude určitě z čeho, protože zajímavých témat bude spousta – ať už se jedná o „Komunální odpad a jeho vazby“, „Tvorbu spisových řádů“ nebo přednášky s názvy „IS Munis a DEPO“ a „Vazba na sbírku právních předpisů územních samosprávných celků“. Konkrétní časy jednotlivých příspěvků v Expozici Triada jsou součástí programu ISSS 2021.